OM-alad mitte OM-dist.,harj. mitte OM-alad KOKKU
2019.a.Ind.Vst.Ind.Vst.Ind.Vst.Ind.Vst.Kokku
OM, MM, EM abs.1111820121
MM, EM Jun.11171919
MM, EM Noored.5152020
Kokku7215059160
Alates 2013. aastast kuuluvad arvestusse rahvusvaheliste tiitlivõistluste (OM, MM, EM) medalivõidud, mis vastavad järgmistele tingimustele:
spordiala (distsipliin) - rahvusvahelise katusorganisatsiooni tunnustatus SportAccordi poolt või Eesti alaliidu kuulumine EOK-sse;
vanuseklass - täiskasvanud, noorsugu (U-23), juuniorid (U-20), maksimaalselt kaks vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
osavõtjate arv - osalejaid enam kui medalikohti;
kodakondsus - medalist peab olema Eesti kodakondsusega.