Maksu- ja Tolliamet kinnitas tulumaksusoodustustega MTÜ/SA nimekirja seisuga 01.07.2018.a.

Nimekirja on arvatud kokku 1699 mittetulundusühingut ja 204 sihtasutust, neist spordiorganisatsioone vastavalt MTÜ – 604, SA – 12.

Osakaal: 604 klubi, ühendust ja liitu kokku 1699-st nimekirja kantud MTÜ-st on 35,55 %,
12 spordiga seonduvat sihtasutust kokku 204-st nimekirja kantud SA-st on 5,88 %

Nimekirja muudetakse – lisatakse ja kustutatakse – kaks korda aastas, 1 jaanuari ja 1 juuli seisuga.

Seisuga 01.07.2018 Nimekirja kantud spordiorganisatsioonid - MTÜ-d ja SA-d

 

Tallinn

registrikood

spordiregister

1

Mittetulundusühing Spordiklubi BERIMBA

80124012

ESR

2

MTÜ Reval Ladies TC

80402037

ESR

3

Poksiklubi Kalev

80421951

ESR

 

Harjumaa

 

 

4

Eesti Lacrossiliit

80357977

ESR

5

Spordiklubi Swan Nest

80377612

ESR

 

Ida-Virumaa

 

 

6

Spordiklubi Ganza

80415732

ESR

 

Pärnumaa

 

 

7

Eesti Discgolfi Liit

80377776

ESR

8

Korvpalliklubi Lokomotiiv

80405610

ESR

 

Tartumaa

 

 

9

Eesti Firmaspordi Liit

80228438

ESR

10

Mittetulundusühing Seiklushunt

80381192

ESR

11

Spordiklubi Kiirus

80419888

ESR

Seisuga 01.07.2018 Nimekirjast kustutatud spordiorganisatsioonid - MTÜ-d ja SA-d

 

Tallinn

registrikood

Spordiregister

1

Mittetulundusühing Real Skating Club

80378824

ESR

2

Spordiklubi THK-88

80080378

-

 

Harjumaa

 

 

3

Mittetulundusühing Harju Spordiajaloo Selts

80357236

-

 

Ida-Virumaa

 

 

4

Ragbiklubi Narva Patriots

80307830

ESR

 

Läänemaa

 

 

5

Mittetulundusühing EX - Sapiens

80199613

-

 

Lääne-Virumaa

 

 

6

Spordiklubi Rakvere Tarvas

80329725

ESR

 

Tartumaa

 

 

7

Mittetulundusühing Wow Sport

80359123

ESR


Nimekirjast kustutamise peamisteks põhjusteks olid korduvad deklaratsioonide (INF 9) ja majandus-aasta aruannete esitamata jätmised/olulise hilinemisega esitamised ning tegevuse sisuline lõpetamine.

Analüüs: MTÜ-na tegutsevad spordiorganisatsioonid kõigust nimekirja kantud MTÜ-dest
Analüüs: SA-na tegutsevad spordiorganisatsioonid kõigust nimekirja kantud SA-dest

Kuulumine tulumaksusoodustustega mittetulundudusühingute ja sihtasutuste nimekirja EOK liikmete kaupa 01.07.2018
Vaata ka lisatud koondtabelit, kuhu kantud kõik nimekirja arvatud MTÜ/SA-d, sh sport.
Vaata ka Maksu- ja Tolliameti koondtabelit seisuga 01.07.2018.a.

Taotlusi nimekirja kandmiseks alates järgnevast poolaastast saab esitada vastavalt kuni 1. septembrini ja 1. märtsini

Mis on tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri ja kuidas sinna kandideerida.

Eesti seadusandja on loonud meie õigusruumis maksusoodustused kaht tüüpi eraõiguslikele juriidilistele isikutele, nimelt mittelulundusühingutele ja sihtasutustele.
Soodustusi ei anta kõigile, vaid neile organisatsioonidele, kes tegutsevad heategevuslikult ja avalikes huvides, kes on seda taotlenud ning kelle põhi­dokumendid (asutamisleping, põhikiri) ning tegevus vastavad Tulumaksuseaduse § 11 nõuetele.

Maksu- ja Tolliamet on välja töötanud juhendi heategevusest ja avalikust huvist Tulumaksuseaduse § 11 mõistes. Nimekirja arvamisel või sealt välja arvamisel lähtutakse juhendis sätestatust.
Nimekirja kinnitamise ja nimekirjast välja arvamise kord ja protseduurid on sätestatud Rahandusministeeriumi määrusega. Loe täpsemalt!
Soodusnimekirja kuulumiseks tuleb täit ja esitada TMIN vorm. Enne kui hakkad  vormi täitma loe läbi TMIN vormi täitmise juhend.

Miks peaks kuuluma nimekirja?

Esiteks on see riigi keskvõimu poolt antud usalduskrediit, kinnitus, et organisatsioon tegutseb avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel. Et organisatsioon ei tegutse ainult liikmete või asutajate huvides, vaid sellest tegevusest on kasu laiemale isikute ringile, see tegevus on oluline kohalikus, regionaalses või üleriigilises arengus, selle tegevuse kaudu kujundatakse positiivseid väärtushinnanguid.

Teiseks on nimekirja kuulumine kasulik majanduslikult, sellele organisatsioonile või sellele organiatsioonile annetajale tagatakse maksusoodustused. Loe millised ja kuidas