OM-alad mitte OM-dist.,harj. mitte OM-alad KOKKU
2017.a.Ind.Vst.Ind.Vst.Ind.Vst.Ind.Vst.Kokku
OM, MM, EM abs.7225499581674
MM, EM Jun.3112515621
MM, EM Noored.7122229332
Kokku17326831610225127
Alates 2013. aastast kuuluvad arvestusse rahvusvaheliste tiitlivõistluste (OM, MM, EM) medalivõidud, mis vastavad järgmistele tingimustele:
spordiala (distsipliin) - rahvusvahelise katusorganisatsiooni tunnustatus SportAccordi poolt või Eesti alaliidu kuulumine EOK-sse;
vanuseklass - täiskasvanud, noorsugu (U-23), juuniorid (U-20), maksimaalselt kaks vanemat noorte vanuseklassi (U-18 ja U-16);
osavõtjate arv - osalejaid enam kui medalikohti;
kodakondsus - medalist peab olema Eesti kodakondsusega.