Maksu- ja Tolliamet kinnitas tulumaksusoodustustega MTÜ/SA nimekirja seisuga 01.01.2017.a.

Nimekirja on arvatud kokku 1836 MTÜ-d ja SA-d, sh: 1639 mittetulundusühinguna ja 197 siht-asutusena tegutsevat organisatsiooni.
Spordiorganisatsioone nimekirjas kokku 605, neist MTÜ-dena tegutsevaid 594 ja SA-dena 11.
Osakaal: 594 klubi, ühendust ja liitu kokku 1639-st nimekirja kantud MTÜ-st on 36,2 %,
11 sihtasutust kokku 197-st nimekirja kantud SA-st on 5,6 %
Nimekirja muudetakse – lisatakse ja kustutatakse – kaks korda aastas, 1 jaanuari ja 1 juuli seisuga.

Nimekirja kantud spordiorganisatsioonid - MTÜ-d ja SA-d
       
  Tallinn registrikood spordiregister
1 Käsipalliklubi HC Tallinn 80335128 ESR
2 Mittetulundusühing Fox 80264581 ESR
3 Mittetulundusühing Jalgpallikool Infonet 80348214 ESR
4 Mittetulundusühing Kalevipojad 80345109  
5 Spordikool BUSHINKAN 80148923 ESR
6 Saue Kergejõustikuklubi 80389511 ESR
7 Spordiklubi Airpark 80393203 ESR
  Ida-Virumaa    
8 Mittetulundusühing Narva Trans Jalgpallikool 80371733 ESR
9 Poksiklubi Kreenholm 80359590 ESR
  Läänemaa    
10 Oru Spordiklubi 80225954 ESR
  Tartumaa    
11 Sihtasutus Noored Olümpiale 90013199 ESR
  Viljandimaa    
12 MTÜ Viljandi Uisutajad 80391730 ESR
       
Nimekirjast kustutatud spordiorganisatsioonid - MTÜ-d ja SA-d
 
  Tallinn registrikood spordiregister
1 Mittetulundusühing Olümpiavõitjate Kogu 80188638  
2 Mittetulundusühing Uisuklubi Gliss 80329783 ESR
3 MTÜ Spordiklubi Favoriit 80221904 ESR
4 Mittetulundusühing Team Põldma Racing 80357822  
5 Rae Tehnikaspordi Klubi 80252112 ESR
  Ida-Virumaa    
6 Spordiklubi TAISEI 80045471 ESR

Nimekirjast kustutamise peamisteks põhjusteks olid korduvad deklaratsioonide (INF 9) ja majandus-aasta aruannete esitamata jätmised/olulise hilinemisega esitamised.

Analüüs: MTÜ-na tegutsevad spordiorganisatsioonid kõigust nimekirja kantud MTÜ-dest
Analüüs: SA-na tegutsevad spordiorganisatsioonid kõigust nimekirja kantud SA-dest
Analüüs: tulumaksusoodustusega MTÜ/SA nimekirja kantud spordiorganisatsioonid kõigist spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonidest

Kuulumine tulumaksusoodustustega mittetulundudusühingute ja sihtasutuste nimekirja EOK liikmete kaupa 01.01.2017
Vaata ka lisatud koondtabelit, kuhu kantud kõik nimekirja arvatud MTÜ/SA-d, sh sport

Taotlusi nimekirja kandmiseks alates järgnevast poolaastast saab esitada vastavalt kuni 1. septembrini ja 1. märtsini

Mis on tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri ja kuidas sinna kandideerida.

Eesti seadusandja on loonud meie õigusruumis maksusoodustused kaht tüüpi eraõiguslikele juriidilistele isikutele, nimelt mittelulundusühingutele ja sihtasutustele.
Soodustusi ei anta kõigile, vaid neile organisatsioonidele, kes tegutsevad heategevuslikult ja avalikes huvides, kes on seda taotlenud ning kelle põhi­dokumendid (asutamisleping, põhikiri) ning tegevus vastavad Tulumaksuseaduse § 11 nõuetele.

Maksu- ja Tolliamet on välja töötanud juhendi heategevusest ja avalikust huvist Tulumaksuseaduse § 11 mõistes. Nimekirja arvamisel või sealt välja arvamisel lähtutakse juhendis sätestatust.
Nimekirja kinnitamise ja nimekirjast välja arvamise kord ja protseduurid on sätestatud Rahandusministeeriumi määrusega. Loe täpsemalt!
Soodusnimekirja kuulumiseks tuleb täit ja esitada TMIN vorm. Enne kui hakkad  vormi täitma loe läbi TMIN vormi täitmise juhend.

Miks peaks kuuluma nimekirja?

Esiteks on see riigi keskvõimu poolt antud usalduskrediit, kinnitus, et organisatsioon tegutseb avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel. Et organisatsioon ei tegutse ainult liikmete või asutajate huvides, vaid sellest tegevusest on kasu laiemale isikute ringile, see tegevus on oluline kohalikus, regionaalses või üleriigilises arengus, selle tegevuse kaudu kujundatakse positiivseid väärtushinnanguid.

Teiseks on nimekirja kuulumine kasulik majanduslikult, sellele organisatsioonile või sellele organiatsioonile annetajale tagatakse maksusoodustused. Loe millised ja kuidas