Maksu- ja Tolliamet kinnitas tulumaksusoodustustega MTÜ/SA nimekirja seisuga 01.01.2019.a.

Nimekirja on arvatud kokku 1721 mittetulundusühingut ja 205 sihtasutust, neist spordiorganisatsioone vastavalt MTÜ – 611, SA – 12.

Osakaal: 611 klubi, ühendust ja liitu kokku 1721-st nimekirja kantud MTÜ-st on 35,50 %,
12 spordiga seonduvat sihtasutust kokku 205-st nimekirja kantud SA-st on 5,85 %

Nimekirja muudetakse – lisatakse ja kustutatakse – kaks korda aastas, 1 jaanuari ja 1 juuli seisuga.

Seisuga 01.01.2019 Nimekirja kantud spordiorganisatsioonid - MTÜ-d ja SA-d

 

Tallinn

registrikood

spordiregister

1

Mittetulundusühing Eurokorvpall

80243290

ESR

2

Mittetulundusühing Kalevi Piljardikool

80399140

ESR

3

Mittetulundusühing Tallinna Kalevi Jalgpallikool

80314468

ESR

4

Tallinna Sulgpalliklubi

80103145

ESR

 

Läänemaa

 

 

5

MTÜ NS Archery Club

80423393

ESR

 

Pärnumaa

 

 

6

MTÜ Pärnumaa Korvpall

80412580

ESR

 

Tartu

 

 

7

Hokiklubi Säde

80545937

ESR

8

RTG Spordiklubi

80418966

ESR

 

Võrumaa

 

 

9

Võru Sulgpalliklubi

80426807

ESR

Seisuga 01.01.2019 Nimekirjast kustutatud spordiorganisatsioonid - MTÜ-d ja SA-d

 

Tallinn

registrikood

spordiregister

1

Eesti Näituste Võrkpalliklubi

80060358

-

 

Harjumaa

 

 

2

Mittetulundusühing Vinta-Vänta Noortelaager

80342588

-

 

Ida-Virumaa

 

 

3

Jalgpalliklubi Sillamäe

80008837

ESR


Nimekirjast kustutamise peamisteks põhjusteks olid korduvad deklaratsioonide (INF 9) ja majandus-aasta aruannete esitamata jätmised/olulise hilinemisega esitamised ning tegevuse sisuline lõpetamine.

Analüüs: MTÜ-na tegutsevad spordiorganisatsioonid kõigust nimekirja kantud MTÜ-dest
Analüüs: SA-na tegutsevad spordiorganisatsioonid kõigust nimekirja kantud SA-dest

Kuulumine tulumaksusoodustustega mittetulundudusühingute ja sihtasutuste nimekirja EOK liikmete kaupa 01.01.2019

Vaata ka lisatud koondtabelit, kuhu kantud kõik nimekirja arvatud MTÜ/SA-d, sh sport.
Vaata ka Maksu- ja Tolliameti koondtabelit seisuga 01.01.2019.a.
Vaata ka viimase 3 aasta jooksul nimekirjast kustutatud MTÜ-d ja SA-s.

Vaata Eesti Spordiregistrist kõikide spordiorganisatsioonide kuulumisest / mittekuulumisest tulumaksusoodusnimekirja.

Taotlusi nimekirja kandmiseks alates järgnevast poolaastast saab esitada vastavalt kuni 1. septembrini ja 1. märtsini

Mis on tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri ja kuidas sinna kandideerida.

Eesti seadusandja on loonud meie õigusruumis maksusoodustused kaht tüüpi eraõiguslikele juriidilistele isikutele, nimelt mittelulundusühingutele ja sihtasutustele.
Soodustusi ei anta kõigile, vaid neile organisatsioonidele, kes tegutsevad heategevuslikult ja avalikes huvides, kes on seda taotlenud ning kelle põhi­dokumendid (asutamisleping, põhikiri) ning tegevus vastavad Tulumaksuseaduse § 11 nõuetele.

Maksu- ja Tolliamet on välja töötanud juhendi heategevusest ja avalikust huvist Tulumaksuseaduse § 11 mõistes. Nimekirja arvamisel või sealt välja arvamisel lähtutakse juhendis sätestatust.
Nimekirja kinnitamise ja nimekirjast välja arvamise kord ja protseduurid on sätestatud Rahandusministeeriumi määrusega. Loe täpsemalt!
Soodusnimekirja kuulumiseks tuleb täit ja esitada TMIN vorm. Enne kui hakkad  vormi täitma loe läbi TMIN vormi täitmise juhend.

Miks peaks kuuluma nimekirja?

Esiteks on see riigi keskvõimu poolt antud usalduskrediit, kinnitus, et organisatsioon tegutseb avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel. Et organisatsioon ei tegutse ainult liikmete või asutajate huvides, vaid sellest tegevusest on kasu laiemale isikute ringile, see tegevus on oluline kohalikus, regionaalses või üleriigilises arengus, selle tegevuse kaudu kujundatakse positiivseid väärtushinnanguid.

Teiseks on nimekirja kuulumine kasulik majanduslikult, sellele organisatsioonile või sellele organiatsioonile annetajale tagatakse maksusoodustused. Loe millised ja kuidas