Maksu- ja Tolliamet kinnitas tulumaksusoodustustega MTÜ/SA nimekirja seisuga 01.07.2017.a.

Nimekirja on arvatud kokku 1864 MTÜ-d ja SA-d, sh: 1667 mittetulundusühinguna ja 197 siht-asutusena tegutsevat organisatsiooni.
Spordiorganisatsioone nimekirjas kokku 610, neist MTÜ-dena tegutsevaid 600 ja SA-dena 10.
Osakaal: 600 klubi, ühendust ja liitu kokku 1667-st nimekirja kantud MTÜ-st on 36,0 %,
10 spordiga seonduvat sihtasutust kokku 197-st nimekirja kantud SA-st on 5,1 %
Spordiregistrisse kantud MTÜ ja SA-na tegutsevatest spordiorganisatsioonidest kuulub tulumaksusoodusnimekirja 610, so 23,58 %
Nimekirja muudetakse – lisatakse ja kustutatakse – kaks korda aastas, 1 jaanuari ja 1 juuli seisuga.

Seisuga 01.07.2017 Nimekirja kantud spordiorganisatsioonid - MTÜ-d ja SA-d
       
  Tallinn registrikood spordiregister
1 Eesti Ronimisliit 80370870 ESR
2 HC VIPERS MTÜ 80377339 ESR
3 Mittetulundusühing Tallinn Open - Kr. Palusalu Noorte Maadlusvõistlus 80378056 ESR
4 MTÜ Huviring 80371221  
5 MTÜ Rannavõrkpalliklubi 80402327 ESR
  Harjumaa    
6 Haiba Spordiklubi 80057155 ESR
7 Motoklubi D jaT 80366270 ESR
8 MTÜ Rae Golfiklubi 80399884 ESR
  Pärnumaa    
9 Korvpalliklubi Karud 80390216 ESR
10 Vändra Tehnikaspordiklubi 80020979 ESR
  Saaremaa    
11 MTÜ Saare Disc Golf 80399542 ESR
12 Saaremaa Võrkpalli Liit 80073912 ESR
       
Seisuga 01.07.2017 Nimekirjast kustutatud spordiorganisatsioonid - MTÜ-d ja SA-d
 
  Tallinn registrikood spordiregister
1 Mittetulundusühing Kasparov Chess Foundation 80342298 ESR
2 Mittetulundusühing SPORDIKLUBI REMII 80242160 ESR
3 Paul Kerese Maleklubi 80056026 ESR
4 Sihtasutus Rahvusvahelised kergejõustikuüritused 90003982  
5 Spordiklubi Bu-Sport 2000 80127393 ESR
  Ida-Virumaa    
6 Narva Elektrijaamade Spordiklubi 80105405  
  Jõgevamaa    
 7 Jõgeva Spordiveteranide Selts 80041697 ESR

Nimekirjast kustutamise peamisteks põhjusteks olid korduvad deklaratsioonide (INF 9) ja majandus-aasta aruannete esitamata jätmised/olulise hilinemisega esitamised.

Analüüs: MTÜ-na tegutsevad spordiorganisatsioonid kõigust nimekirja kantud MTÜ-dest
Analüüs: SA-na tegutsevad spordiorganisatsioonid kõigust nimekirja kantud SA-dest
Analüüs: tulumaksusoodustusega MTÜ/SA nimekirja kantud spordiorganisatsioonid kõigist spordiregistrisse kantud spordiorganisatsioonidest

Kuulumine tulumaksusoodustustega mittetulundudusühingute ja sihtasutuste nimekirja EOK liikmete kaupa 01.07.2017
Vaata ka lisatud koondtabelit, kuhu kantud kõik nimekirja arvatud MTÜ/SA-d, sh sport

Taotlusi nimekirja kandmiseks alates järgnevast poolaastast saab esitada vastavalt kuni 1. septembrini ja 1. märtsini

Mis on tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri ja kuidas sinna kandideerida.

Eesti seadusandja on loonud meie õigusruumis maksusoodustused kaht tüüpi eraõiguslikele juriidilistele isikutele, nimelt mittelulundusühingutele ja sihtasutustele.
Soodustusi ei anta kõigile, vaid neile organisatsioonidele, kes tegutsevad heategevuslikult ja avalikes huvides, kes on seda taotlenud ning kelle põhi­dokumendid (asutamisleping, põhikiri) ning tegevus vastavad Tulumaksuseaduse § 11 nõuetele.

Maksu- ja Tolliamet on välja töötanud juhendi heategevusest ja avalikust huvist Tulumaksuseaduse § 11 mõistes. Nimekirja arvamisel või sealt välja arvamisel lähtutakse juhendis sätestatust.
Nimekirja kinnitamise ja nimekirjast välja arvamise kord ja protseduurid on sätestatud Rahandusministeeriumi määrusega. Loe täpsemalt!
Soodusnimekirja kuulumiseks tuleb täit ja esitada TMIN vorm. Enne kui hakkad  vormi täitma loe läbi TMIN vormi täitmise juhend.

Miks peaks kuuluma nimekirja?

Esiteks on see riigi keskvõimu poolt antud usalduskrediit, kinnitus, et organisatsioon tegutseb avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel. Et organisatsioon ei tegutse ainult liikmete või asutajate huvides, vaid sellest tegevusest on kasu laiemale isikute ringile, see tegevus on oluline kohalikus, regionaalses või üleriigilises arengus, selle tegevuse kaudu kujundatakse positiivseid väärtushinnanguid.

Teiseks on nimekirja kuulumine kasulik majanduslikult, sellele organisatsioonile või sellele organiatsioonile annetajale tagatakse maksusoodustused. Loe millised ja kuidas