Maksu- ja Tolliamet kinnitas tulumaksusoodustustega MTÜ/SA nimekirja seisuga 01.01.2018.a.

Nimekirja on arvatud kokku 1670 mittetulundusühingut ja 199 sihtasutust, neist spordiorganisatsioone vastavalt MTÜ – 600, SA – 12.

Osakaal: 600 klubi, ühendust ja liitu kokku 1670-st nimekirja kantud MTÜ-st on 35,93 %,
12 spordiga seonduvat sihtasutust kokku 199-st nimekirja kantud SA-st on 6,03 %

Nimekirja muudetakse – lisatakse ja kustutatakse – kaks korda aastas, 1 jaanuari ja 1 juuli seisuga.

Seisuga 01.01.2018 Nimekirja kantud spordiorganisatsioonid - MTÜ-d ja SA-d

 

Tallinn

registrikood

spordiregister

1

MTÜ Eesti Muay Thai Föderatsioon

80255820

ESR

2

SCULT Sihtasutus

90013331

ESR

3

MTÜ HC Viking

80372738

ESR

 

Harjumaa

 

 

4

Aruküla Spordiklubi

80063888

ESR

5

MTÜ Harju Jalgpallikool

80296316

ESR

6

Võimlemisklubi Graatsia

80374039

ESR

 

Hiiumaa

 

 

7

Hiiumaa Jooksugrupp

80405449

ESR

 

Lääne-Virumaa

 

 

8

Sihtasutus Kadrina Spordikeskus

90013093

-

 

Pärnumaa

 

 

9

Suusaklubi Jõulu

80065611

ESR

10

Tori Spordiklubi

80303358

ESR

Seisuga 01.01.2018 Nimekirjast kustutatud spordiorganisatsioonid - MTÜ-d ja SA-d

 

Tallinn

registrikood

spordiregister

1

MTÜ GR-Sport

80044247

-

 

Ida-Virumaa

 

 

2

Ida-Virumaa Spordiveteranide Ühendus

80170803

ESR

3

Spordiklubi Albatros

80077057

ESR

 

Läänemaa

 

 

4

Läänemaa Koolispordi Liit

80053720

ESR

 

Lääne-Virumaa

 

 

5

MTÜ Taekwondo WTK SK Manada

80250573

ESR

 

Tartumaa

 

 

6

MTÜ Elva Lauatennise Klubi

80365460

-

7

Spordiklubi Discolf Coaching Center

80334100

-

 

Valgamaa

 

 

8

Valga Spordiselts „Kalev“

80084910

ESR


Nimekirjast kustutamise peamisteks põhjusteks olid korduvad deklaratsioonide (INF 9) ja majandus-aasta aruannete esitamata jätmised/olulise hilinemisega esitamised.

Analüüs: MTÜ-na tegutsevad spordiorganisatsioonid kõigust nimekirja kantud MTÜ-dest
Analüüs: SA-na tegutsevad spordiorganisatsioonid kõigust nimekirja kantud SA-dest
Vaata kuulumist nimekirja spordiregistrist EOK liikmete kaupa

Kuulumine tulumaksusoodustustega mittetulundudusühingute ja sihtasutuste nimekirja EOK liikmete kaupa 01.01.2018
Vaata ka lisatud koondtabelit, kuhu kantud kõik nimekirja arvatud MTÜ/SA-d, sh sport

Taotlusi nimekirja kandmiseks alates järgnevast poolaastast saab esitada vastavalt kuni 1. septembrini ja 1. märtsini

Mis on tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri ja kuidas sinna kandideerida.

Eesti seadusandja on loonud meie õigusruumis maksusoodustused kaht tüüpi eraõiguslikele juriidilistele isikutele, nimelt mittelulundusühingutele ja sihtasutustele.
Soodustusi ei anta kõigile, vaid neile organisatsioonidele, kes tegutsevad heategevuslikult ja avalikes huvides, kes on seda taotlenud ning kelle põhi­dokumendid (asutamisleping, põhikiri) ning tegevus vastavad Tulumaksuseaduse § 11 nõuetele.

Maksu- ja Tolliamet on välja töötanud juhendi heategevusest ja avalikust huvist Tulumaksuseaduse § 11 mõistes. Nimekirja arvamisel või sealt välja arvamisel lähtutakse juhendis sätestatust.
Nimekirja kinnitamise ja nimekirjast välja arvamise kord ja protseduurid on sätestatud Rahandusministeeriumi määrusega. Loe täpsemalt!
Soodusnimekirja kuulumiseks tuleb täit ja esitada TMIN vorm. Enne kui hakkad  vormi täitma loe läbi TMIN vormi täitmise juhend.

Miks peaks kuuluma nimekirja?

Esiteks on see riigi keskvõimu poolt antud usalduskrediit, kinnitus, et organisatsioon tegutseb avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel. Et organisatsioon ei tegutse ainult liikmete või asutajate huvides, vaid sellest tegevusest on kasu laiemale isikute ringile, see tegevus on oluline kohalikus, regionaalses või üleriigilises arengus, selle tegevuse kaudu kujundatakse positiivseid väärtushinnanguid.

Teiseks on nimekirja kuulumine kasulik majanduslikult, sellele organisatsioonile või sellele organiatsioonile annetajale tagatakse maksusoodustused. Loe millised ja kuidas