Eesti Olümpiakomitee täitevkomitee 5. septembri 2002. a. koosolekul  otsustati korraldada V Eesti Spordi Kongress 29. novembril 2002. a. Tartus, Vanemuise Teatrimajas.
Võttes arvesse eelmiste kongresside läbiviimise kogemusi ning spordirahva ootusi, ei asetatud V Kongressi pearõhk adressaatiderohke lõppdokumendi ettevalmistamisele,  vaid spordi rolli ühiskonnas käsitlevatele harivatele ettekannetele ja aruteludele ning läbirääkimistele sektsioonides. Taotlus oli kujundada ja koondada spordirahva  arusaamad eelseisvatest ülesannetest ning väljakutsetest, leppida kokku ühised tegevussuunad järgnevaks nelja-aastaseks perioodiks.
V Eesti Spordi Kongressi valmistas ette ja viis läbi Eesti Olümpiakomitee. Olulist rahalist toetust saadi  Hasartmängumaksu Nõukogult.
Kongressi ettevalmistamine algas 2002. a. septembris, kui EOK käivitas kohtumiste sarja maakondades ning töörühmade ja toimkondade arutelud.
Kongressil osales:
  • 258 delegaati (100 delegaati spordialaliitudest, 112 maakondadest, 25 spordiühendustest ning 21 EOKst),
  • 92 külalist,
  • 13 ajakirjanikku,
  • seega kokku 363 registreeritud osavõtjat.

 

Kongress algas plenaaristungina, kus üldteema “Spordi rollist ja tähtsusest ühiskonnas” raames esitati 8 ettekannet:

 

Kongressi teine osa viidi läbi sektsioonides. Sektsioonid töötasid järgmiselt:

  • Eesti spordi mudel: 1989. a heakskiidetud mudeli sportlane – klubi – liit toimimise analüüs
  • Sportlane: sportlaste sotsiaalsetest garantiidest
  • Treenerid: treenerite kutsekvalifikatsiooni süsteemi rakendamisest
  • Liikumisharrastus: uute liikumisharrastuse vormide ja viiside vajalikkusest
  • Spordibaasid: investeeringute põhimõtetest spordiehitiste rajamisel

 

Kongressi  lõppistungil võeti vastu:

 

ning kongressi lõppdokumendid -