Kaheksanda Eesti Spordi Kongressi keskne osa oli Eesti spordi arengusuundi defineeriv strateegiadokument „Eesti sport – arengustrateegia 2030“. Kongressil oli kandev roll aruteludel, mis lahkasid arengustrateegia nelja suurt eesmärki:

  1. valdav osa Eesti elanikest liigub ja spordib;
  2. liikumine ja sport on oluline majandusharu;
  3. liikumine ja sport on vaimsuse, sidususe ja positiivsete väärtushinnangute kandja;
  4. Eesti riik on rahvusvahelisel tasemel tulemuslikult ja väärikalt esindatud.

Antud strateegiadokument on esimene Eesti spordi arengukava alates iseseisvuse taastamisest. Dokument on valminud spordivaldkonna ühistööna, millesse kõik on saanud oma sisendi anda.

Teemad: Spordistateegia 2030
Tutvu kongressil esitletud strateegiaga „Ettepanekud Eesti spordipoliitika põhialuste 2030 koostamiseks“ ning selle põhjal kirjutatud eelnõu tekstiga „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030 - koostamiseks ja esitamiseks Riigikogule“.
 
Kõned
Kultuuriministri Urve Tiiduse tervitus tekstina ja videona
EOK presidendi Neinar Seli kõne tekstina ja videona
EOK asepresident Toomas Tõnise ettekanne "Spordistrateegia koostamine ja rakendamine" tekstina ja videona
EOK aupresidendi Tiit Nuudi kongressi kokkuvõte tekstina ja videona
 
Paneeldiskusioonid
Liikumisharrastus
Osalejad: Mart Einasto, Toomas Kivimägi ja Toomas Kruusimägi. Moderaator Priit Simson.
 
Sport ja majandus
Osalejad: Reet Hääl, Valdo Kalm ja Siim Nõmmoja. Moderaator Hanno Tomberg.

Sport ja vaimsus
Osalejad: Ralf Allikvee, Are Altraja ja Karol Kovanen. Modraator Hannes Rumm.
 
Tippsport
Osalejad: Martti Raju ja Tõnu Tõniste. Moderaator Urmo Soonvald.