Sport.ee privaatsustingimused ja isikuandmete kaitse

Küpsised

Internetileht sport.ee kasutab küpsiseid (ingl. cookies)

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui te lehte külastate. See võimaldab veebilehel jätta meelde teie toimingud ja eelistused (näiteks kiirmenüü, vormide täitmise abi, kirja suurus ja kuva sätted) teatud ajavahemikuks. Nii ei pea te neid iga kord uuesti seadma ja sisestama kui lehele tagasi tulete.

Võite küpsised blokeerida ja/või kustutada vastavalt oma soovile ning enamkasutatavaid brausereid saate seadistada nii, et küpsiste paigaldamine on tõkestatud. Pange tähele, et küpsiste keelamisel ei rakendu veebilehe vaatamisel teie varasemad seaded ja kõik lehe funktsionaalsused ei pruugi täies ulatuses toimida.

Lisateavet küpsistest, sh kuidas vaadata, millised küpsised on teie seadmes lubatud ning kuidas neid hallata ja kustutada, leiate veebisaidilt http://www.allaboutcookies.org/.

Lisaks kasutame küpsiseid veebilehe kasutusstatistika kogumiseks. Statistika annab meile olulist teavet lehe sisu arendamiseks ja kasutusmugavuse suurendamiseks.

Sport.ee internetileht kasutab Google Analytics’it. Google'i privaatsuseeskirjad leiate lehelt www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Google Analyticsi poolsest jälgimisest saate loobuda külastades veebilehte tools.google.com/dlpage/gaoptout

Treenerikoolitusinfo FB lehekülje Tark Treener lehele navigeerimise hõlbustamiseks Facebook Page Plugin’i. Facebook’i küpsiste reeglid leiate lehelt https://www.facebook.com/policies/cookies/

Privaatsustingimused ja andmekaitse

Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad, kui kasutate veebikeskkonda sport.ee. Veebikeskkonna kasutamine loetakse Teie nõusolekuks käesolevate Privaatsustingimustega.

Töödeldavad isikuandmed

Kuvatavad andmed

Portaal sport.ee kasutab riiklike andmekogude äriregister, spordiregister ja kutseregister avaandmeid eesmärgiga esitada need spordikontekstis asjakohaselt, kompaktselt ja kasutajasõbralikult. 

Kogutavad andmed

Koolitustele/ üritustele registreerimisel edastate meile oma isikuandmed: nimi, aadress, e-posti aadress ja telefoninumber, tööandja või arvet tasuva isiku kontaktandmed ja isikukood, juhtudel kui koolitaja väljastab ametliku, koolituse läbimist tõendava, tunnistuse.

Kasutame Teie poolt sisestatud andmeid koolitustele ja üritustele registreerimise korraldamiseks seal hulgas tagasiside andmiseks registreerimisest, teavitamiseks kui vastava sündmuse olulised asjaolud muutuvad, koolituse eest arve koostamiseks ja vajadusel koolitustunnituste väljastamiseks.

Andmete talletamine

Teie isikuandmed salvestatakse Eestis paiknevates serverites, millele on ligipääs Spordikoolituse ja –Teabe SA volitatud töötajatel ning serveriteenuse pakkujal.

Andmete edastamine

Teie isikuandmeid edastatakse ainult vastava koolituse / ürituse vahetutele korraldajatele. Korraldaja nime ja kontaktinfo leiate vastava koolituse teatest.

Isikuandmete töötlemise eest vastutav isik ja kontaktid

Isikuandmete vastutav töötleja on Spordikoolituse ja –Teabe SA (registrikood 90007023) Aadress: Sõjakooli 10, Tallinn 11316

Kõigis isikuandmeid puudutavates küsimustes saate pöörduda: andmekaitse spetsialist Priit Vene, e-post: andmekaitse@spordiinfo.ee; tel. 6003307

Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Teil on õigus saada teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitse seaduses ja teistes seadustes sätestatud määral. Teil on õigus nõuda seaduses ettenähtud juhtudel isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist, kustutamist ja ülekandmist. Kui Te leiate, et isikuandmete töötlemisel rikutakse Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole. Kontaktid leiate http://www.aki.ee/et