→ keskharidus, nooremtreeneri, tase 4 kutse omamine, lisaks abitreeneri ja nooremtreeneri tasemekoolitustele kogumahus 160 tundi treeneri, tase 5 tasemekoolitus läbimine spordi üldainetes mahus 70 tundi ja spetsialiseerumise erialal – spordialal vähemalt 70 tundi, viimase nelja aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi) ning erialane katkematu töökogemus abitreeneri, tase 3 ja nooremtreeneri, tase 4 kutsetasemel viimase 3 aasta jooksul;

→ viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine * ja vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimasel 4 aasta jooksul;

→ 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine * ja vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul.

* esmaabi koolituse läbimise nõue rakendus alates 01.01.2019.a.