→ erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine * ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus treeneri, tase 5 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

* esmaabi koolituse läbimise nõue rakendus alates 01.01.2019.a.