→ treeneri, tase 5 kutse omamine, erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine * ning kokku vähemalt 10-aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul tasemetel abitreener, tase 3, nooremtreener, tase 4 ja treener, tase 5;

→ treener, tase 5 kutse omamine, viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ning viimase nelja aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi) ja vähemalt 3-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul;

→ treener, tase 5 kutse omamine, 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus ning erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, viimase nelja aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi) ja vähemalt 8- aastane erialane töökogemus viimase 12 aasta jooksul.

* esmaabi koolituse läbimise nõue rakendus alates 01.01.2019.a.