→ erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, kehtiva esmaabi baaskoolituse (16 tundi) või esmaabi täiendkoolituse (6 tundi) läbimine *, ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus vanemtreeneri, tase 6 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.

* esmaabi koolituse läbimise nõue rakendus alates 01.01.2019.a.