→ erialase täiendkoolituse läbimine ja/või tegutsemine koolitajana spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel, viimase kolme aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi) ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus meistertreeneri, tase 7 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.