→ erialase täiendkoolituse läbimine ja/või tegutsemine koolitajana spetsialiseerumise erialal – spordialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel ja vähemalt 4-aastane erialane töökogemus eliittreeneri, tase 8 kutsetasemel viimase 4 aasta jooksul.