Tagasi
Lisa 2017-11-01 00:00:00 2017-11-01 01:00:00 Europe/Tallinn Spordiregistrisse kantud spordiobjektide andmete uuendamine Vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011 määruse nr 65 "Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" (https://www.riigiteataja.ee/akt/128052011001) § 22 lg-le 4 on spordiobjekti omanikul kohustus uuendadaspordiregistrisse kantud spordiobjekti andmeid vähemalt kord kalendriaastas, 1. novembriks. Reele Remmelkoor reele@spordiinfo.ee
Toimumine
01.11.2017
Info
Reele Remmelkoor
reele@spordiinfo.ee
7 303407
Korraldaja(d)

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 26. mai 2011 määruse nr 65 "Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärus" (https://www.riigiteataja.ee/akt/128052011001) § 22 lg-le 4 on spordiobjekti omanikul kohustus uuendadaspordiregistrisse kantud spordiobjekti andmeid vähemalt kord kalendriaastas, 1. novembriks.