Tagasi
Lisa 2018-02-09 00:00:00 2018-02-09 01:00:00 Europe/Tallinn Lugu liigutuse taga - eelkooliealiste laste liikumistunni ülesehitus ja harjutusvara läbi lõimitud õppetegevuste Koolituse sisu:⁃ keha ja meele tasakaal - tähelepanuharjutused, kehatunnetus;⁃ eakohane liikumismaterjal - metoodika, mängud, harjutusvara;⁃ liigutuste leidmine lähtuvalt tunniülesehitusest;⁃ muusikate valik ja kasutamine loovülesannete juures;⁃ erinevate ainekavade lõimimine liikumistunni materjaliga;⁃ erinevate vahendite loov kasutamine liikumistunnis;⁃ loovtants ja loovliikumine;- aastring liikumitunnis;Lektorid Kärt Tõnisson ja Jarmo Karing Loe lähemalt ja registreeri   Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste Instituut, Räägu 49, Tallinn Karin Rohi karin.rohi@tlu.ee
Toimumine
09.02.2018
Tallinna Ülikool, Loodus- ja terviseteaduste Instituut, Räägu 49, Tallinn
Info
Karin Rohi
karin.rohi@tlu.ee
53467581
Korraldaja(d)

Koolituse sisu:
⁃ keha ja meele tasakaal - tähelepanuharjutused, kehatunnetus;
⁃ eakohane liikumismaterjal - metoodika, mängud, harjutusvara;
⁃ liigutuste leidmine lähtuvalt tunniülesehitusest;
⁃ muusikate valik ja kasutamine loovülesannete juures;
⁃ erinevate ainekavade lõimimine liikumistunni materjaliga;
⁃ erinevate vahendite loov kasutamine liikumistunnis;
⁃ loovtants ja loovliikumine;
- aastring liikumitunnis;
Lektorid Kärt Tõnisson ja Jarmo Karing

Loe lähemalt ja registreeri