Tagasi
Lisa 2019-01-18 10:00:00 2019-01-18 11:00:00 Europe/Tallinn Lugu liigutuse taga - liikumistegevus eelkooliealiste lastega ja harjutusvara Liigutuse loomine koos lastega.Keha ja meele tasakaal - tähelepanuharjutused, kehatunnetus.Eakohane liikumismaterjal - metoodika, mängud, harjutusvara.Liigutuste leidmine lähtuvalt tunni ülesehitusest.Muusikate valik ja kasutamine loovülesannete juures.Eri ainekavade lõimimine liikumistegevuse materjaliga.Mitmesuguste vahendite loov kasutamine liikumistegevuses.Loovtants ja loovliikumine.Aastaring liikumitegevusesKoolitajad: Kärt Tõnisson ja Jarmo Karing Info ja registreerimine Räägu 49, Tallinn Katrin Soidra-Zujev katrin.soidra-zujev@tlu.ee
Toimumine
18.01.2019 10:00
Räägu 49, Tallinn
Info
Katrin Soidra-Zujev
katrin.soidra-zujev@tlu.ee
639 1751
Korraldaja(d)

Liigutuse loomine koos lastega.
Keha ja meele tasakaal - tähelepanuharjutused, kehatunnetus.
Eakohane liikumismaterjal - metoodika, mängud, harjutusvara.
Liigutuste leidmine lähtuvalt tunni ülesehitusest.
Muusikate valik ja kasutamine loovülesannete juures.
Eri ainekavade lõimimine liikumistegevuse materjaliga.
Mitmesuguste vahendite loov kasutamine liikumistegevuses.
Loovtants ja loovliikumine.
Aastaring liikumitegevuses

Koolitajad: Kärt Tõnisson ja Jarmo Karing

Info ja registreerimine