Tagasi
Lisa 2019-11-26 09:30:00 2019-11-26 17:00:00 Europe/Tallinn Terve spordi eest: Treeneri ja spordiorganisatsiooni roll ning vastutus väärkohtlemise ennetamisel ja sekkumisel Teisipäeval, 26. novembril 2019 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses (Liivalaia 33, Tallinn) Väärkohtlemisel on palju vorme ja see on ühiskonnas paraku laialt levinud. Ligi 40% Eesti noortest on viimase aasta jooksul kogenud vaimset vägivalda ja 20% füüsilist vägivalda. 30% Eesti noortest on kogenud seksuaalset ahistamist ning iga kümnes noor on kogenud seksuaalvägivalda. Enamik neist lastest on ohvrid kellelegi, keda nad tunnevad ja usaldavad. Paraku esineb väärkohtlemist ka spordis. Vaadates väärkohtlemise statistikat ja juhtumeid nii maailmast kui ka kodumaalt ning tundes väärkohtlemise toimimismehhanisme, on põhjust karta, et meie ümber on lapsi ja noori, kes kannatavad väärkohtlemise all – toimub see siis spordis või väljaspool sporti. Lapsed ja noored ei oska sageli väärkohtlemise ohumärke ära tunda, veel vähem aga end kaitsta väärkohtlemise ohvriks langemise ja selle tagajärgede eest. Treenerite ning spordiorganisatsioonide esindajate vastutus ja kohustus on õppida ja õpetada tundma väärkohtlemise vorme, tunnuseid ja tagajärgi ning kujundada hoiakuid ja oskusi, mille toel sekkuda ja päästa neid, kes kannatavad väärkohtlemise all. Rahvusvahelisel koolitusseminaril saavad osalejad ülevaate füüsilise, vaimse ja seksuaalse väärkohtlemise olemusest ja tunnustest, antakse nõuandeid ennetustegevusteks ja tutvustatakse olemasolevaid tugiteenuseid, mis nõu ja abi saamiseks Eestis kättesaadavad on. Koolitusseminarile on oodatud spordialaliitude, klubide, spordikoolide ja teiste spordiorganisatsioonide esindajad, treenerid, noortetöö juhid, spordipsühholoogia nõustajad, sportlased ning teised teemast huvitatud spordiga seotud inimesed. Koolitus läheb arvesse treenerite erialase täiendkoolitusena mahus 7 akadeemilist tundi. Osalemine on tasuta. Registreerimise tähtaeg 19. november. Kohtade arv on piiratud. Üritusel on sünkroontõlge inglise keelest eesti ja piisava huvi korral ka vene keelde. Koolitusseminari korraldab Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus. Koostööpartnerid on Justiitsministeerium, Kultuuriministeerium, Spordikoolituse- ja Teabe Sihtasutus ning Eesti Olümpiakomitee. AJAKAVA* 9.30 Kogunemine ja tervituskohv 10.00 Avasõnad 10.05 Minu lugu 10.20  Milline laps ja noor võib sattuda väärkohtlemise ohvriks? Väärkohtlemise levik Eestis            Brit Tammiste, justiitsministeeriumi nõunik 10.50  Väärkohtlemise psühholoogiline mõju ja tagajärjed noorsportlasele           Snezana Stoljarova, spordipsühholoogia nõustaja 11.35 Kohvipaus 12.00 Praktilised tööriistad spordiorganisatsioonidele: kuidas hinnata, milline käitumine on problemaatiline, milline olukord vajab kohest sekkumist ning kuidas seda teha Caroline Jannes (BEL), Centre for Sports Medicine (Gent) / International Centre Ethics in Sport / Vrije Universiteit Brussel spordipsühholoog 13.00 Lõuna 14.00 Spordiorganisatsioonide ning sportlaste nõustamine ahistamise ning vägivallajuhtumite korral. Kuidas on korraldatud ennetus- ning sekkumistegevused Norra spordis Havard B. Ovregard (NOR), Norra Olümpiakomitee väärkohtlemise ja seksuaalse ahistamise ennetamise vanemkonsultant, rahvusvaheliste töögruppide liige 15.00 Sammud, mida on sportlaste väärkohtlemise ennetamiseks astumas Eesti spordialaliidud Esinejad kinnitamisel 15.20 Kohvipaus 15.40 Kuidas ennetada spordis väärkohtlemist ning reageerida väärkohtlemise kahtluse korral            Anna Frank-Viron, Sotsiaalkindlustusameti lastemajateenuse juht 16.40 Uus samm ausa ja hooliva spordi suunas: Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse plaanid väärkohtlemisega võitlemisel ja spordiorganisatsioonidele pakutav tugi             Henn Vallimäe, Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse tegevjuht 17.00 Päeva lõpp * Korraldajatel on õigus teha päevakavas muudatusi. Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses (Liivalaia 33, Tallinn) Kerstin Kotkas kerstin.kotkas@antidoping.ee
Toimumine
26.11.2019 09:30
26.11.2019 17:00
Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses (Liivalaia 33, Tallinn)
Info
Kerstin Kotkas
kerstin.kotkas@antidoping.ee
+372 56 64 65 60
Korraldaja(d)

Teisipäeval, 26. novembril 2019

Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses (Liivalaia 33, Tallinn)

Väärkohtlemisel on palju vorme ja see on ühiskonnas paraku laialt levinud. Ligi 40% Eesti noortest on viimase aasta jooksul kogenud vaimset vägivalda ja 20% füüsilist vägivalda. 30% Eesti noortest on kogenud seksuaalset ahistamist ning iga kümnes noor on kogenud seksuaalvägivalda. Enamik neist lastest on ohvrid kellelegi, keda nad tunnevad ja usaldavad.

Paraku esineb väärkohtlemist ka spordis. Vaadates väärkohtlemise statistikat ja juhtumeid nii maailmast kui ka kodumaalt ning tundes väärkohtlemise toimimismehhanisme, on põhjust karta, et meie ümber on lapsi ja noori, kes kannatavad väärkohtlemise all – toimub see siis spordis või väljaspool sporti.

Lapsed ja noored ei oska sageli väärkohtlemise ohumärke ära tunda, veel vähem aga end kaitsta väärkohtlemise ohvriks langemise ja selle tagajärgede eest.

Treenerite ning spordiorganisatsioonide esindajate vastutus ja kohustus on õppida ja õpetada tundma väärkohtlemise vorme, tunnuseid ja tagajärgi ning kujundada hoiakuid ja oskusi, mille toel sekkuda ja päästa neid, kes kannatavad väärkohtlemise all.

Rahvusvahelisel koolitusseminaril saavad osalejad ülevaate füüsilise, vaimse ja seksuaalse väärkohtlemise olemusest ja tunnustest, antakse nõuandeid ennetustegevusteks ja tutvustatakse olemasolevaid tugiteenuseid, mis nõu ja abi saamiseks Eestis kättesaadavad on.

Koolitusseminarile on oodatud spordialaliitude, klubide, spordikoolide ja teiste spordiorganisatsioonide esindajad, treenerid, noortetöö juhid, spordipsühholoogia nõustajad, sportlased ning teised teemast huvitatud spordiga seotud inimesed.

Koolitus läheb arvesse treenerite erialase täiendkoolitusena mahus 7 akadeemilist tundi.

Osalemine on tasuta. Registreerimise tähtaeg 19. november. Kohtade arv on piiratud.

Üritusel on sünkroontõlge inglise keelest eesti ja piisava huvi korral ka vene keelde.

Koolitusseminari korraldab Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus. Koostööpartnerid on Justiitsministeerium, Kultuuriministeerium, Spordikoolituse- ja Teabe Sihtasutus ning Eesti Olümpiakomitee.

AJAKAVA*

9.30 Kogunemine ja tervituskohv

10.00 Avasõnad

10.05 Minu lugu

10.20  Milline laps ja noor võib sattuda väärkohtlemise ohvriks? Väärkohtlemise levik Eestis

           Brit Tammiste, justiitsministeeriumi nõunik

10.50  Väärkohtlemise psühholoogiline mõju ja tagajärjed noorsportlasele

          Snezana Stoljarova, spordipsühholoogia nõustaja

11.35 Kohvipaus

12.00 Praktilised tööriistad spordiorganisatsioonidele: kuidas hinnata, milline käitumine on problemaatiline, milline olukord vajab kohest sekkumist ning kuidas seda teha

Caroline Jannes (BEL), Centre for Sports Medicine (Gent) / International Centre Ethics in Sport / Vrije Universiteit Brussel spordipsühholoog

13.00 Lõuna

14.00 Spordiorganisatsioonide ning sportlaste nõustamine ahistamise ning vägivallajuhtumite korral. Kuidas on korraldatud ennetus- ning sekkumistegevused Norra spordis

Havard B. Ovregard (NOR), Norra Olümpiakomitee väärkohtlemise ja seksuaalse ahistamise ennetamise vanemkonsultant, rahvusvaheliste töögruppide liige

15.00 Sammud, mida on sportlaste väärkohtlemise ennetamiseks astumas Eesti spordialaliidud

Esinejad kinnitamisel

15.20 Kohvipaus

15.40 Kuidas ennetada spordis väärkohtlemist ning reageerida väärkohtlemise kahtluse korral

           Anna Frank-Viron, Sotsiaalkindlustusameti lastemajateenuse juht

16.40 Uus samm ausa ja hooliva spordi suunas: Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse plaanid väärkohtlemisega võitlemisel ja spordiorganisatsioonidele pakutav tugi

            Henn Vallimäe, Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse tegevjuht

17.00 Päeva lõpp

* Korraldajatel on õigus teha päevakavas muudatusi.