Tagasi
Lisa 2020-10-01 13:07:00 2020-10-01 14:07:00 Europe/Tallinn 01. oktoobrist 2020. a algab taotluste vastuvõtt treeneri tööjõukulu toetuse taotlemiseks 2021. aastaks Alates 01.oktoobrist algab treeneri tööjõukulu toetuse taotlemiseks 2021. aastaks. Toetus on ette nähtud lapsi ja kuni 24-aastaseid (kaasa arvatud) noori juhendavate 5. ja kõrgema kutsetasemega treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks. Treeneritoetuse arvestamise aluseks on taotluskeskkonda sisestatud treeningrühmad (juhendatavad nimeliselt isikukoodidega) ja treeningrühmade tunniplaanid koos treeningute läbiviimise kohtadega. Treeneri tööjõukulu toetuse taotlemisel, arvestamisel ja määramisel on aluseks Kultuuriministri määrus nr 9  26. novembrist 2014. a, mis seab nõuded: 1) toetust taotlevatele organisatsioonidele 2) treeneritele, kelle töö osaliseks tasustamiseks toetust taotletakse 3) treeningrühmadele, kelle juhendamise eest treeneritele tasustatavat koormust arvestatakse 4) lastele ja noortele, kes kuuluvad juhendatavatesse treeningrühmadesse  aastaks on täiskoormusega (24 t/näd) töötava treeneri brutotöötasuks arvestatud 1020.00 eurot kuus. Sellest täiskoormuse brutotasust ja rakendatavast koormusest tulenevalt panustavad tööjõukuludesse riik ja tööandja võrdselt, ehk riik kuni 50% ja tööandja vähemalt 50% ning tingimusel, et kõikide taotlejate poolt taotletud ja toetamiseks kinnitatud tasustatavad tunnid jäävad 2021. aastal 1 100 000 tunni piiresse. Indikatiivne arvestus mõne näitena treeneritoetuse ja vähima brutotasu osas ühes kuus, kui tasustatavate tundide koguarv jääb 1 100 000 tunni piiridesse: treener koormusega 24 tundi/nädalas: riik 682.38 € - tööandja 682.38 €, brutopalk 1 020.00 treener koormusega 20 tundi/nädalas: riik 568.65 € - tööandja 568.65 €, brutopalk    850.00 treener koormusega 12 tundi/nädalas: riik 341.19 € - tööandja 341.19 €, brutopalk    510.00 €   Kui tasustatavate tundide arv ületab 1 100 000 tunni piiri, siis kasvab tööandja omarahastuse osakaal üle 50% tööjõukuludest. Indikatiivne arvestus mõne näitena treeneritoetuse ja vähima brutotasu osas ühes kuus, kui tasustatavate tundide koguarv saab olemas 1 150 000 tundi:treener koormusega 24 tundi/nädalas: riik 652.71 € - tööandja 712,05 €, brutopalk 1 020.00 treener koormusega 20 tundi/nädalas: riik 543.93 € - tööandja 593.37 €, brutopalk    850.00 treener koormusega 12 tundi/nädalas: riik 326.36 € - tööandja 356.02 €, brutopalk    510.00 €   Alates 01.10.2020 kuni 31.10.2020 on avatud keskkond https://www.spordiregister.ee/treeneritetoetused/, kus spordialaliit, spordiklubi või spordikool  saab sisestada ettenähtud korras treeneri, tema treeningrühmad õpilaste ja tunniplaaniga (või importida 2020.a andmed), mille põhjal keskkond arvestab treeneri koormuse ja sellest tuleneva riigipoolse toetuse. 2021.a treeneritoetuste menetlemisel käitume järgmises ajagraafikus: 01.10.2020 – 31.10.2020. a – taotluste vastuvõtt elektroonilises keskkonnas 01.11.2020 – 08.12.2020. a – esitatud taotluste kontrollimine ja vastavaks tunnistamine 11.12.2020 – taotleja rahalise panuse ja rahastamise osakaalu teatamine tulenevalt kinnitatud riigieelarvelisest toetusest ja vastavaks tunnistatud taotlustes esitatud tundide summast 11.12.2019 – 21.12.2020. a – võimalus taotlejatel vähendada tunnimahtu esitatud taotlustes 08.01.2021 – Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus kinnitab treeneritoetused 2020. aastaks 20.01.2021 - Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus eraldab 2021.a esimese kvartali toetused taotlejatele Taotluse saab esitada organisatsiooni juhatuse liige või tema poolt volitatud isik. Taotluse esitamise tähtpäev on 31. oktoober 2020.  Toetuse määramise, jaotamise ja tagasinõudmise ülesannet täidab Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus. Kontakt: tel 6006501  e-post toetus@spordiinfo.ee Lugupidamisega Spordikoolituse ja –Teabe SAwww.spordiinfo.ee     www.sport.ee
Toimumine
01.10.2020 13:07
Info
Korraldaja(d)

Alates 01.oktoobrist algab treeneri tööjõukulu toetuse taotlemiseks 2021. aastaks.

Toetus on ette nähtud lapsi ja kuni 24-aastaseid (kaasa arvatud) noori juhendavate 5. ja kõrgema kutsetasemega treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks. Treeneritoetuse arvestamise aluseks on taotluskeskkonda sisestatud treeningrühmad (juhendatavad nimeliselt isikukoodidega) ja treeningrühmade tunniplaanid koos treeningute läbiviimise kohtadega.

Treeneri tööjõukulu toetuse taotlemisel, arvestamisel ja määramisel on aluseks Kultuuriministri määrus nr 9  26. novembrist 2014. a, mis seab nõuded:

1) toetust taotlevatele organisatsioonidele

2) treeneritele, kelle töö osaliseks tasustamiseks toetust taotletakse

3) treeningrühmadele, kelle juhendamise eest treeneritele tasustatavat koormust arvestatakse

4) lastele ja noortele, kes kuuluvad juhendatavatesse treeningrühmadesse 

  1. aastaks on täiskoormusega (24 t/näd) töötava treeneri brutotöötasuks arvestatud 1020.00 eurot kuus. Sellest täiskoormuse brutotasust ja rakendatavast koormusest tulenevalt panustavad tööjõukuludesse riik ja tööandja võrdselt, ehk riik kuni 50% ja tööandja vähemalt 50% ning tingimusel, et kõikide taotlejate poolt taotletud ja toetamiseks kinnitatud tasustatavad tunnid jäävad 2021. aastal 1 100 000 tunni piiresse.

Indikatiivne arvestus mõne näitena treeneritoetuse ja vähima brutotasu osas ühes kuus, kui tasustatavate tundide koguarv jääb 1 100 000 tunni piiridesse:

treener koormusega 24 tundi/nädalas: riik 682.38 € - tööandja 682.38 €, brutopalk 1 020.00 treener koormusega 20 tundi/nädalas: riik 568.65 € - tööandja 568.65 €, brutopalk    850.00 treener koormusega 12 tundi/nädalas: riik 341.19 € - tööandja 341.19 €, brutopalk    510.00 €  

Kui tasustatavate tundide arv ületab 1 100 000 tunni piiri, siis kasvab tööandja omarahastuse osakaal üle 50% tööjõukuludest.
Indikatiivne arvestus mõne näitena treeneritoetuse ja vähima brutotasu osas ühes kuus, kui tasustatavate tundide koguarv saab olemas 1 150 000 tundi:

treener koormusega 24 tundi/nädalas: riik 652.71 € - tööandja 712,05 €, brutopalk 1 020.00 treener koormusega 20 tundi/nädalas: riik 543.93 € - tööandja 593.37 €, brutopalk    850.00 treener koormusega 12 tundi/nädalas: riik 326.36 € - tööandja 356.02 €, brutopalk    510.00 €  

Alates 01.10.2020 kuni 31.10.2020 on avatud keskkond https://www.spordiregister.ee/treeneritetoetused/, kus spordialaliit, spordiklubi või spordikool  saab sisestada ettenähtud korras treeneri, tema treeningrühmad õpilaste ja tunniplaaniga (või importida 2020.a andmed), mille põhjal keskkond arvestab treeneri koormuse ja sellest tuleneva riigipoolse toetuse.

2021.a treeneritoetuste menetlemisel käitume järgmises ajagraafikus:

01.10.2020 – 31.10.2020. a – taotluste vastuvõtt elektroonilises keskkonnas

01.11.2020 – 08.12.2020. a – esitatud taotluste kontrollimine ja vastavaks tunnistamine

11.12.2020 – taotleja rahalise panuse ja rahastamise osakaalu teatamine tulenevalt kinnitatud riigieelarvelisest toetusest ja vastavaks tunnistatud taotlustes esitatud tundide summast

11.12.2019 – 21.12.2020. a – võimalus taotlejatel vähendada tunnimahtu esitatud taotlustes

08.01.2021 – Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus kinnitab treeneritoetused 2020. aastaks

20.01.2021 - Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus eraldab 2021.a esimese kvartali toetused taotlejatele

Taotluse saab esitada organisatsiooni juhatuse liige või tema poolt volitatud isik.

Taotluse esitamise tähtpäev on 31. oktoober 2020.

 Toetuse määramise, jaotamise ja tagasinõudmise ülesannet täidab Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus.

Kontakt: tel 6006501  e-post toetus@spordiinfo.ee 

Lugupidamisega

Spordikoolituse ja –Teabe SA
www.spordiinfo.ee     
www.sport.ee