KONTAKTID

Aadress    Jalgpalli 1, 11312 Tallinn
Telefon   +372 522 1233
E-post   info@liigume.ee
Veebileht   https://liikumisaasta.ee/
Reg. nr   90015784  

 


ASUTAJAD, JUHATUS, NÕUKOGU

Asutaja   Eesti Olümpiakomitee  
       
Juhatus   Alo Lõoke juhatuse liige
       
Nõukogu   Indrek Saar nõukogu liige
    Merike Kull nõukogu liige
    Tarvi Pürn nõukogu liige
    Tea Danilov nõukogu liige
    Tiit Land nõukogu liige

 

Sihtasutuse eesmark on edendada Eestis liikumisharrastust, sh:

  • liikumis- ja spordistatistika seire ja analüüsimine, teadusuuringute tellimine, nende analüüsimine ja ettepanekute tegemine poliitikakujundamiseks;
  • teaduspõhiste arendus- ja sekkumisprogrammide algatamine ja toetamine;
  • kõigi vanuseruhmade (eelkooliealiste, koolilaste, üliõpilaste, täiskasvanute, eakate) ja erivajadustega inimeste liikumisharrastuse arendamiseks vajaliku parima maailmapraktika koondamine, selle kujundamine Eestile sobivaks, uute lahenduste valjatöötamine, lähtudes teaduspõhistest kogemustest;
  • organisatsioonide, aga ka KOV'ide tegevuste tõhususe/mõjususe hindamine, nende nõustamine ja ettepanekute tegemine vajalikeks muudatusteks;
  • tõhusate liikumisharrastuse teenuste tellimine organisatsioonidelt nii kohalikul kui ka riiklikul tasandil;
  • erinevate (koolisport, üliõpilassport, töökohasport jne) liikumisprogrammide analüüsimine, parimate kogemuste kaardistamine ning nende tutvustamine ja toetamine;
  • liikumisharrastuse teadmisvara tootmine, levitamine ja koolituste korraldamine;
  • liikumisharrastust puudutavate teadlikkust tõstvate kampaaniate korraldamine.