Ettevalmistuses olevad õigusaktid, mis mõjutavad sporti