Alljärgnevad täiendkoolitused on täiendkoolitused üldises mõistes ja ei kvalifitseeru automaatselt kutse taastaotlemisel arvesseminevateks täiendkoolitusteks. Täiendkoolituse kvalifitseerumise üle kutse taastaotlemiseks sobivaks otsustab vastava spordiala kutsekomisjon.