Toimumine: 15.01.2020

EOK käivitas spordiarbitraaži, mis hakkab lahendama spordivaldkonnas tegutsevate organisatsioonide ja isikutega seotud keerukamaid vaidlusi.

Arbitraaži pädevusse kuulub Eesti Olümpiakomitee liikmete poolt või nende vastu esitatud kaebuste lahendamine, samuti, kui muud spordis tegutsevad osapooled on kokku leppinud, et erapooletu lahenduse saamiseks pöördutakse arbitraaži poole. Spordiarbitraaži otsus on vaidlejate jaoks lõplik ehk kui osapooled otsustavad arbitraaži pöörduda, siis nad aktsepteerivad arbitraaži otsust ning hilisemat kohtuteed ette ei võta. 

Spordiarbitraaži töö toimimise ja asjaajamise tagab Eesti Olümpiakomitee. Arbitraaž on oma otsustes sõltumatu ja erapooletu. 

EOK täitevkomitee määras kolme-aastaseks perioodiks spordiarbitraaži liikmeteks:

 

  • Jaak Uudmäe – olümpiavõitja (arbitraaži esimees)
  • Katrina Juhkami – vandeadvokaat
  • Kaspar Lind – vandeadvokaat
  • Kairis Ulp – sporditegelane
  • Erki Vabamets – vandeadvokaat 

 

Spordiarbitraaži menetluse korra leiab EOK kodulehelt www.eok.ee/organisatsioon/spordiarbitraaz