Toimumine: 15.06.2020

TÄHTIS!

Tulumaksusoodustustega MTÜ ja SA nimekirja kantud spordiorganisatsioonidele 

Hiljemalt 01.07.2020 tuleb Maksu- ja Tolliametile (MTA) esitada DEKLARATSIOON INF-9

1. juuni seisuga on NIMEKIRJA jantuid 647 spordiorganisatsiooni. NEIL KÕGIL on kohustus esitada Maksu- ja Tolliametile hiljemalt 01.07.2020 kingituste, annetuste ja muude tulude deklaratsioon – INF-9

Korrektsus on spordiorganisatsioonide usaldusväärsuse alus. NIMEKIRJA kuulumine on üks vähestest seaduse alusel loodud soodustustest.

Organisatsioonid, kes on vähemalt kolm korda järjest jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni õigusaktides ettenähtud tähtajal või korras või vähemalt kolm korda järjest hilinenud maksusumma tasumisega, kustutatakse MTA poolt soodusnimekirjast.

Ärge loobuge kergekäeliselt saavutatud eelisest!

Vorm INF-9  

Vormi INF-9 täitmise juhend 

Tulude kirjelduse selgitused