Toimumine: 10.09.2020

Kultuuriministeerium ootab spordialaliitudelt ja maakondade spordiliitudelt taotlusi spordistipendiumite määramiseks.

Taotluste esitamise tähtpäev on 15. september 2020.

Riiklikke spordistipendiume määratakse sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks ja stipendium määratakse füüsilisele isikule. Stipendiumite määramisel arvestatakse eelkõige olümpiaalade rahvusvahelistel tiitli- ja suurvõistlustel saavutatud tulemusi, vastava spordialaliidu seisukohti ning sportlase professionaalset suhtumist püstitatud eesmärkide realiseerimisse.

Taotlusi saab Kultuuriministeeriumile esitada kaks korda aastas, esimese taotlusvooru tähtpäev on igal aastal 15. märtsil ja teise vooru tähtpäev 15. septembril.

Stipendiumi ei määrata:

  • EOK A- ja B-taseme toetust saavatele sportlastele;
  • Audentese päevases õppes õppivatele sportlastele;
  • Sportlasele, kellel puudub üle-euroopalise tasemega võistluselt tulemus eelmise aasta jooksul.

Taotlusi saab esitada läbi Eesti spordiregistri spordiosakonna toetuste elektroonilise keskkonna www.spordiregister.ee/toetused.

Taotleja peab esitama kõik kandidaadid ühes taotluses ning maksimaalselt võib esitada kuni 7 sportlast.

Täpsemalt spordistipendiumite määramise kohta saab lugeda siit.

Lisainfo
Margus Klaan
spordiosakonna nõunik
628 2328
margus.klaan@kul.ee