Toimumine: 11.02.2021

10. veebruaril 2021.a lõppes treeneri tööjõukulu täiendava toetusmeetme taotluste vastuvõtmine. 

Taotlusi sai esitada perioodil 27.01.2021 - 10.02.2021

COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks Kultuuriministeeriumi poolt loodud toetusmeetme määruse tekst Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/119012021023

Taotlusvooru rahaline maht oli 567 605 eurot.

Spordikoolituse ja - Teabe SA teeb otsuse toetuste osas hiljemalt 04. märtsiks 2021.a. ja toetus makstakse välja hiljemalt 18. märtsiks 2021.

Toetuse andja kontrollib Maksu- ja Tolliameti kaudu kohustuslike maksude ja maksete tasumist treenerite eest, kelle tööjõukulu katteks täiendav toetus eraldati.


Toomas Tõnise
Spordikoolituse ja -Teabe SA
juhatuse liige

Kontaktisik :
Heidi Pihlak
56 54402
e-post: toetus@spordiinfo.ee