Toimumine: 22.01.2021

„COVID- 19 puhangust tingitud erakorraline abi spordiobjektide valdajate toetamiseks“ taotlusvoor on lõppenud.

Taotlusi sai esitada 25. jaanuarist kuni 08. veebruarini 2021.a.

Toetuse andja teeb otsuse toetuste osas hiljemalt 04. märtsiks 2021.a. ja toetus makstakse välja hiljemalt
18. märtsiks 2021.

 

Kontaktisik:
Priit Vene
telefon 50 56445
e-post: objektidetoetus@spordiinfo.ee