Toimumine: 02.03.2021

Spordikoolituse ja -Teabe SA juhataja 02.märtsi 2021.a korraldusega nr. 30 kinnitati ühekordse abi määramine spordiklubidele, spordikoolidele ja spordialaliitudele treenerite tööjõukulude osaliseks  katmiseks seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks.                 
Korraldus kehtestati kultuuriministri 18.11.2021.a määruse nr. 4 „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede spordikoolidele, spordiklubidele ja spordialaliitudele treenerite tööjõukulude katmiseks" ja Kultuuriministeeriumi ning Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse vahel 20.06.2019. a sõlmitud halduslepingu alusel.

Vastavaks tunnistati spordialaliitude, spordiklubide ja spordikoolide poolt laste ja noorte treeningrühmi juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks tasumiseks esitatud 343 taotlust kokku 1372 treeneri osas.  

Kultuuriministri määrusest tulenevalt on ühekordse abi andmise aluseks taotlejate poolt esitatud ning toetuse  andja poolt kontrollitud treeneri 2020. aasta novembrikuu brutotasu. Brutotasu korral 1020 eurot või enam on toetuse määr 750 eurot, väiksemsa brutotasu korral on toetus proportsionaalselt väiksem.                     

Toetuse määramisel on arvestatud kultuuriministri määrusest tulenevaid erisusi spordiklubide, spordikoolide ja spordialaliitude osas, kes tegutsevad vastavalt Harjumaal (§ 7. lõige 2) ning Ida-Virumaal (§ 2. lõige 2; § 7. lõige 2).                

Kokku määrati 343 spordiklubile,  spordikoolile ja spordialaliidule treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks ühekordset abi kogusummas 523 456,81 eurot.                      

Ühekordne abi kantakse korralduse punktis 4 määratud spordiklubidele, spordikoolidele ja spordialaliitudele hiljemalt 08. märtsiks 2021. a.                   

Lisa:  Spordikoolituse ja Teabe SA juhataja  korraldus nr. 30