Toimumine: 01.04.2021

Ülevaade strateegiadokumendi „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ elluviimisest 2020. aastal on nüüd kättesaadav järgmiselt lingilt:
https://www.spordiregister.ee/aruanne/