Toimumine: 24.04.2021

COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks on kultuuriministeerium loonud toetusmeetme, millega antakse erakorralist ja ühekordset abi

SISESPORDIOBJEKTIDE VALDAJATE TOETAMISEKS.

Kultuuriministri määruse tekst Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/121042021028

Määrus jõustub 24. aprillist 2021.a. ning teave taotluse tingimuste kohta on avaldatud Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse kodulehtedel : www.sport.ee  ja www.spordiinfo.ee

Taotlusi saab esitada alates 24. aprillist 2021 .a selleks loodud veebikeskkonnas https://spordiregister.ee/objektidetoetused/ taotleja esindusõigusliku isiku poolt.

Teavituskirjad toetuse tingimustele vastavatele sisespordiobjektide valdajatele saadetakse välja 26.04.2021.a 

Taotluste vastuvõtmine lõpetatakse 13. mail 2021.a. Taotlusvooru rahaline maht on 550 000 eurot.

Toetuse andja teeb otsuse toetuste osas hiljemalt 28. maiks 2021.a. ja toetus makstakse välja hiljemalt 04. juuniks 2021.

Tingimused:

1) Määrusest tulenevat saab toetust rakendada  Eesti Spordiregistrisse kantud 283 tingimustele vastava spordiobjekti ja nende 215 valdaja osas. 

2) Määrus ei kohaldu spordiobjektile, mille valdajaks on kohalik omavalitsus või riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all olev eraõiguslik juriidiline isik.

3) Toetuse taotlejal puuduvad taotlemise esitamise seisuga riiklike maksude maksuvõlad või on need ajatatud ning ta on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse.

4) Toetuse suurus on 3 eurot ruutmeetri kohta jäähallide ja siseujulate puhul ning 1,5 eurot ruutmeetri kohta ülejäänud spordiobjektide puhul.  

5) Kui toetus loetakse vähese tähtsusega abiks VTA määruse mõistes, kontrollib toetuse andja riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrist, et taotletava toetuse andmise korral ei ületaks taotlejale kolme järjestikuse majandusaasta jooksul eraldatud vähese tähtsusega abi koos taotlusvoorust eraldatava toetusega 200 000 eurot.

 
Toomas Tõnise
Spordikoolituse ja -Teabe SA
juhatuse liige

Kontaktisik:
Priit Vene
telefon 50 56445
e-post: objektidetoetus@spordiinfo.ee