Toimumine: 13.05.2021

TOETUSMEETME TAOTLUSVOORUD ON LÕPPENUD

COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks loodud toetusmeetme, millega antakse erakorralist ja ühekordset abi -SPORDIORGANISATSIOONIDELE ja SPORDIKOOLIDELE NENDE JUURES VÕLAÕIGUSLIKU (VÕS) LEPINGU ALUSEL TÖÖTAVATE TREENERITE VÕI JUHENDAJATE TÖÖJÕUKULUDE OSALISEKS KATMISEKS - taotluste vastuvõtmine on lõppenud.

Samuti on lõppenud COVID-19 leviku piirangutest tingitud mõjude leevendamiseks loonud toetusmeede, millega antakse erakorralist ja ühekordset abi - SISESPORDIOBJEKTIDE VALDAJATE TOETAMISEKS.

Toetuse andja teeb otsuse toetuste eraldamise osas hiljemalt 28. maiks 2021.a ja toetus makstakse välja hiljemalt 04. juuniks 2021. a.

Toetuse saajate kohta info avaldatakse www.sport.ee ja www.spordiinfo.ee
veebilehtedel.

Spordikoolituse ja -Teabe SA