Toimumine: 31.05.2021

Spordikoolituse ja -Teabe SA on teinud otsuse ühekordse abi määramiseks spordiklubidele, spordikoolidele ja spordialaliitudele võlaõiguslike lepingute alusel töötavate treenerite ja juhendajate tööjõukulude osaliseks katmiseks seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviirusega  seotud kriisi leevendamiseks.

Korraldus kehtestatakse:                          

kultuuriministri 20.04.2021. a määruse nr 13 „COVID-19 põhjustava viiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede spordiorganisatsioonidele ja spordikoolidele võlaõigusliku lepingu alusel töötavate treenerite ja juhendajate tööjõukulude hüvitamiseks" ja Kultuuriministeeriumi ning Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse vahelise halduslepingu nr 3-4.1/335-1  22. aprillil 2021 .a sõlmitud Lisa nr. 1 alusel .

Toetuse andja sätestatud tähtpäevaks esitati spordialaliitude, spordiklubide ja spordikoolide poolt treenerite ja juhendajate tööjõukulude osaliseks tasumiseks 89 taotlust kokku 439 treeneri osas. 

Kultuuriministri määrusest tulenevalt on ühekordse abi andmise aluseks kuni 60% taotleja poolt esitatud ning toetuse andja poolt kontrollitud võlaõigusliku lepingu alusel töötava treeneri ja juhendaja brutotasust, kuid mitte enam kui 1000 eurot kuus.                  

Ühekordset abi antakse kuni pooleteist kuutasu ulatuses ja toetuse andja lisab brutotasule sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakse.

Toetus määrati 88 spordiklubile,  spordikoolile ja spordialaliidule kokku 426 treeneri ja juhendaja tööjõukulude osaliseks katmiseks.

Vastavalt määruse § 8 lõige (5)-le  toimunud täiendavate dokumentide läbivaatamisele, kinnitati 31.mai 2021 juhataja korraldusega nr. 124 täiendavalt toetused 13 treenerile 8-st organisatsioonist. 

Spordikoolituse ja -Teabe SA juhataja korraldus nr. 119   
Spordikoolituse ja -Teabe SA juhataja täiendav korraldus nr. 124