Toimumine: 16.08.2021

COVID-19 haigust põhjustava viiruse levik ja kehtestatud piirangud mõjutasid aastatel 2020-2021 oluliselt ka spordi- ja liikumisharrastuse sektorit ning jätsid paratamatu jälje pikaajalisse protsessi.

Olukord oleks võinud areneda oluliselt hullemaks, kui riigi keskvalitsus ei oleks rakendanud kiireid ja mõjusaid toetusmeetmeid. Rõõmustavalt aktiivsed asjakohase abi taotlemisel on olnud erinevad spordiorganisatsioonid ja spordiobjektide valdajad.

Viirusekriisi mõjude leevendamiseks on liikumisharrastust ja sporti korraldavad ühendused ning asutused saanud kokku abi 29 497 519 eurot, sellest 12 162 873 eurot 2020. aastal ja 17 334 646 eurot 2021. aastal.

Kokku on abi saanud 872 organisatsiooni ja asutust, suurimad abisaajad on olnud:
OÜ Kalevi Veekeskus 850 719 euroga, My Fitness AS 791 782 euroga, Spordiklubi Nord 554 930 euroga,Audentese Spordiklubi 443 603 euroga ja Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi 443 043 euroga.

Toetuskanaleid on olnud mitmeid. Lihtsustatud kokkuvõte spordini jõudnust toetuse andjate kaupa:

Aasta /€

*KUL toetused

*HTM toetused

*TK toetused

*EAS/RTK toetused

TOETUSED  KOKKU

2020. a

2 842 300

4 451 568

4 472 845

396 160

12 162 873

2021. a

2 468 727

8 323 105

5 620 020

922 793

17 334 646

KOKKU

5 311 027

12 774 673

10 092 865

1 318 953

29 497 519

*KUL = Kultuuriministeerium
*HTM = Haridus- ja Teadusministeerium
*TK = Töötukassa
*EAS/RTK = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Riigi Tugiteenuste Keskus

Abisaajate organisatsioonilise vormi põhjal on toetuste jagunemine selline:

Aasta/€

Spordi-
klubid

Spordikoolid

Spordiala-liidud

Spordi-ühendused (EOK liikm)

Maakonna-liidud

Spordiobjekti valdajad

Ei kajastu 
ESR-s

TOETUSED_KOKKU

2020. a

8 813 932

307 876

1 163 653

31 823

7 787

1 428 662

409 140

12 162 873

2021. a

13 034 789

1 081 317

195 727

43 435

10 788

2 804 732

163 859

17 334 646

KOKKU

21 848 721

1 389 193

1 359 380

75 258

18 575

4 233 394

572 999

29 497 519


Nende toetusnumbrite põhjal tundub, et spordiorganisatsioonid läbisid tervikuna kriisiperioodi väheste kadudega ja on jätkusuutlikud oma tegevustes.

Kinnitust sellele arvamusele annavad ka Maksu- ja Tolliameti poolt koostatavad analüüsid maksulaekumiste osas ning Äriregistrile esitatud 2020 majandusaasta aruannete koond, mida teile peatselt tutvustame.

Täpsem ja liigendatud tabel eraldatud toetustest LISATUD

Head tutvumist ja püsige terved!

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus