Toimumine: 31.10.2021

Alates 01.oktoobrist 2021 kuni 31. oktoobrini 2021 (kaasa arvatud) saab esitada taotlusi treenerite tööjõukulude toetuseks 2022. aastaks.
Toetus on ette nähtud lapsi ja kuni 24-aastaseid (kaasa arvatud) noori juhendavate 5. ja
kõrgema kutsetasemega treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks.
Treeneritoetuse arvestamise aluseks on taotluskeskkonda sisestatud treeningrühmad (juhendatavad nimeliselt isikukoodidega) ja treeningrühmade tunniplaanid koos treeningute läbiviimise kohtadega.

Treeneri tööjõukulu toetuse taotlemisel, arvestamisel ja määramisel on aluseks Kultuuriministri määrus nr 9  26. novembrist 2014. a, mis seab nõuded:
1) toetust taotlevatele organisatsioonidele
2) treeneritele, kelle töö osaliseks tasustamiseks toetust taotletakse
3) treeningrühmadele, kelle juhendamise eest treeneritele tasustatavat koormust arvestatakse
4) lastele ja noortele, kes kuuluvad juhendatavatesse treeningrühmadesse

Taotlusi saavad esitada spordialaliidud, spordiklubid või spordikoolid perioodil 01.10.2021 kuni 31.10.2021 keskkonnas https://www.spordiregister.ee/treeneritetoetused/
Taotluse saab esitada organisatsiooni juhatuse liige või tema poolt volitatud isik.

Lugupidamisega

Spordikoolituse ja –Teabe SA
www.spordiinfo.ee     
www.sport.ee