Toimumine: 03.11.2021

Treeneri tööjõukulu toetuse taotluste esitamine 2022. aastaks on lõppenud.
Tähtajaks laekus spordialaliitude, spordiklubide ja spordikoolide poolt 408 taotlust.
Taotlusi esitati 1455 treeneri tööjõukulu osaliseks katmiseks ning nende treenerite poolt treenitavates rühmades spordib kokku 45 149 last ja noort.

Esialgne tasustatavate treeningtundide maht on 1 360 344 akadeemilist tundi.

Treeneri tööjõukulu toetuse taotlemise, arvestamise ja määramise aluseks on Kultuuriministri määrus nr 9  26. novembrist 2014.a

Lugupidamisega
Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus
www.spordiinfo.ee
www.sport.ee