Toimumine: 20.06.2022

SPORDIVALDKONNA VABATAHTLIKE OSKUSTE UURING

Spordikoolituse ja -Teabe SA on partner Erasmus+ V4V spordiprojektis, mida koordineerib Euroopa Spordi ja Tööhõive Keskus (edaspidi EOSE) www.eose.org

Kokku osalevad 12 partnerit erinevatest riikidest (riiklikud ja rahvusvahelised spordialaliidud, valitsusorganisatsioonid, kaks ülikooli, kaks uurimiskeskust ja kaks Euroopa võrgustikorganisatsiooni).

Projekti oluline osa on spordivaldkonna vabatahtlike oskuste uuring, mis avalikustatati kõikides partnerriikides 11. mail 2022.
Antud uuring aitab jõuda väga laia hulga eri liiki ja suurusega spordiorganisatsioonideni (klubid, ühendused, alaliidud jne) üle Euroopa ja saada rohkem teavet selle kohta, kuidas spordivaldkond värbab, koolitab ja juhendab oma vabatahtlikke.

Kui tegeled vabatahtliku tööga ja soovid uurngus osaleda siis küsimustele vastamiseks kliki palun SIIA

ANTUD KÜSIMUSTIKULE VASTAMINE EI VÕTA PALJU AEGA, KUNA PEAMISELT ON TEGEMIST VALIKVASTUSTEGA.

Küsitlus on saadaval paljudes Euroopa riikide keeltes: English , Danish, Dutch, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Italian, Latvian, Lithuanian, Portuguese, Romanian.


Lisateavet V4Vprojekti ja partnerite kohta leiate aadressilt: http://www.v4v-sport.eu.

   Lugupidamisega
Spordikoolituse ja -Teabe SA
V4V projekti partner