Toimumine: 11.01.2023

Eesti Spordipoliitika põhialused aastani 2030 ja teised strateegiadokumendid seavad eesmärgiks valdava osa elanikkonna regulaarse liikumisharrastuse ning sportimise.

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus on koostanud Eesti Spordiregistri spordiorganisatsioonide andmekogu uuendamisel kogutud andmete põhjal ülevaatlikud arvandmete võrdlustabelid.

Esimene ülevaade Eesti tervikuna 1998 -2022 hõlmab spordiklubide, spordiharrastajate sh noorte harrastajate arvu , spordipersonali, juhtide ja manedžeride, treenerite ja juhendajate arvu spordiklubides ning spordiklubide KULUSID ja TULUSID.

Tutvu ülevaatega siin

Teine ülevaade on sama analüüs maakondade kaupa.

Tutvu ülevaatega siin

Toomas Tõnise
juhatuse liige
Spordikoolituse ja -Teabe SA
www.sport.ee