Toimumine: 12.07.2023

Treeneri tööjõukulu toetuse määramise otsus III kvartali kohta tehti 12. juulil 2023. aastal.

Treeneri tööjõukulu toetuse taotlemisel, arvestamisel ja määramisel on aluseks Kultuuriministri määrus nr 9  26. novembrist 2014.a

Spordikoolituse ja - Teabe SA juhataja korraldusega toetuse eraldamise kohta saab tutvuda siin