Tagasi
Lisa 2017-03-01 00:00:00 2017-03-01 01:00:00 Europe/Tallinn Spordiorganisatsioonide spordiregistrile andmete esitamise tähtaeg Vastavalt Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärusele § 22. Andmete uuendamise kord (1) Spordiorganisatsioonil on kohustus uuendada andmekogusse kantud andmeid iga kalendriaasta 1. märtsiks. Majandusaasta tulude ja kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia tulu- ja kuluridade lõikes tuleb esitada hiljemalt iga kalendriaasta 30. juuniks. Spordiorganisatsioon esitab andmekogusse üksikisikute maksetest saadud tulude, treenerite ja juhendajate tööjõukulude, sportlaste tööjõukulude ja väljamakstud stipendiumide andmed. Kairis Ulp kairis@spordiinfo.ee
Toimumine
01.03.2017
Info
Kairis Ulp
kairis@spordiinfo.ee
730 3407
Korraldaja(d)
esr@spordiinfo.ee

Vastavalt Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärusele

§ 22. Andmete uuendamise kord


(1) Spordiorganisatsioonil on kohustus uuendada andmekogusse kantud andmeid iga kalendriaasta 1. märtsiks. Majandusaasta tulude ja kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia tulu- ja kuluridade lõikes tuleb esitada hiljemalt iga kalendriaasta 30. juuniks. Spordiorganisatsioon esitab andmekogusse üksikisikute maksetest saadud tulude, treenerite ja juhendajate tööjõukulude, sportlaste tööjõukulude ja väljamakstud stipendiumide andmed.