Tagasi
Lisa 2017-06-30 00:00:00 2017-06-30 01:00:00 Europe/Tallinn Spordiorganisatsioonide spordiregistrile andmete esitamise tähtaeg (tulud - kulud) NB! Varasematel aastatel rakendatud kokkuleppeline tähtaeg 15. juuli enam ei kehti!Vastavalt Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärusele § 22. Andmete uuendamise kord(1) Spordiorganisatsioonil on kohustus uuendada andmekogusse kantud andmeid iga kalendriaasta 1. märtsiks. Majandusaasta tulude ja kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia tulu- ja kuluridade lõikes tuleb esitada hiljemalt iga kalendriaasta 30. juuniks. Spordiorganisatsioon esitab andmekogusse üksikisikute maksetest saadud tulude, treenerite ja juhendajate tööjõukulude, sportlaste tööjõukulude ja väljamakstud stipendiumide andmed. Kairis Ulp kairis@spordiinfo.ee
Toimumine
30.06.2017
Info
Kairis Ulp
kairis@spordiinfo.ee
730 3407
Korraldaja(d)
esr@spordiinfo.ee

NB! Varasematel aastatel rakendatud kokkuleppeline tähtaeg 15. juuli enam ei kehti!

Vastavalt Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise põhimäärusele

§ 22. Andmete uuendamise kord
(1) Spordiorganisatsioonil on kohustus uuendada andmekogusse kantud andmeid iga kalendriaasta 1. märtsiks. Majandusaasta tulude ja kulude andmed spordiorganisatsiooni taksonoomia tulu- ja kuluridade lõikes tuleb esitada hiljemalt iga kalendriaasta 30. juuniks. Spordiorganisatsioon esitab andmekogusse üksikisikute maksetest saadud tulude, treenerite ja juhendajate tööjõukulude, sportlaste tööjõukulude ja väljamakstud stipendiumide andmed.