Tagasi
Lisa 2020-03-31 00:00:00 2020-03-31 01:00:00 Europe/Tallinn Treeneritoetuste andmete kvartaalne kinnitamine ja muudatustest teavitamine II kvartal Vastavalt Kultuuriministri määrusele "Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord"§ 14. Andmete kvartaalne kinnitamine ja muudatustest teavitamine (1) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool kinnitab 31. märtsiks, 30. juuniks ja 30. septembriks taotluses esitatud andmete kehtivust. (2) Kui taotluses esitatud andmed vajavad muutmist, parandab spordialaliit, spordiklubi või spordikool muutunud andmed toetuse taotlemise elektroonilises keskkonnas viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.Andmete kinnitamine toimub treenerite tööjõukulude toetuste e-keskkonnas. Jane Kalda toetus@spordiinfo.ee
Toimumine
31.03.2020
Info
Jane Kalda
toetus@spordiinfo.ee
600 6501
Korraldaja(d)

Vastavalt Kultuuriministri määrusele "Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord"

§ 14. Andmete kvartaalne kinnitamine ja muudatustest teavitamine
(1) Spordialaliit, spordiklubi või spordikool kinnitab 31. märtsiks, 30. juuniks ja 30. septembriks taotluses esitatud andmete kehtivust.

(2) Kui taotluses esitatud andmed vajavad muutmist, parandab spordialaliit, spordiklubi või spordikool muutunud andmed toetuse taotlemise elektroonilises keskkonnas viivitamata, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest arvates.

Andmete kinnitamine toimub treenerite tööjõukulude toetuste e-keskkonnas.