Tagasi
Lisa 2020-07-01 00:00:00 2020-07-01 01:00:00 Europe/Tallinn MTÜ ja SA nimekirja kantud spordiorganisatsioonide Maksu- ja Tolliametile DEKLARATSIOON INF-9 esitamise tähtaeg Vorm INF-9  Vormi INF-9 täitmise juhend Tulude kirjelduse selgitused Organisatsioonid, kes on vähemalt kolm korda järjest jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni õigusaktides ettenähtud tähtajal või korras või vähemalt kolm korda järjest hilinenud maksusumma tasumisega, kustutatakse MTA poolt soodusnimekirjast.
Toimumine
01.07.2020
Info
Korraldaja(d)

Vorm INF-9  
Vormi INF-9 täitmise juhend 
Tulude kirjelduse selgitused 

Organisatsioonid, kes on vähemalt kolm korda järjest jätnud esitamata aruande või deklaratsiooni õigusaktides ettenähtud tähtajal või korras või vähemalt kolm korda järjest hilinenud maksusumma tasumisega, kustutatakse MTA poolt soodusnimekirjast.