Tagasi
Lisa 2023-11-01 00:00:00 2023-11-20 00:00:00 Europe/Tallinn Treenerite tööjõukulude toetuse taotlemine 2024. aastaks Treeneri tööjõukulu toetuse taotlemine 2024. aastaks algab 1. novembril 2023! Jõustumas on kultuuriministri määruse „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord“ muudatused.   Võimalike taotlejate jaoks on suurim muutus taotlusperioodi aeg – edaspidi saab taotlusi esitada, 1. novembrist 20. novembrini. Sellega seoses muutub ka tähtaeg, mis ajaks spordiklubi, spordikool või spordialaliit peab olema kantud Eesti Spordiregistrisse või Eesti Hariduse Infosüsteemi. Nüüdsest, k. a 2024. aasta taotluste puhul, on selleks tähtajaks 20. mai.  Uus redaktsioon reguleerib toetuse kasutamise töövõimetusperioodil. Samuti luuakse jalgpallis, jäähokis, korvpallis, käsipallis, maahokis, ragbis, saalihokis ja võrkpallis võimalus meisterlikkuse rühma arvata ka meistriliiga klubide mängijaid. Ühtlasi, kui taotluses esitatud treeningrühmade tunniplaan on ajutiselt muutunud seoses treeneri puhkuse, võistlustel või treeninglaagris viibimise tõttu, tuleb vastav märkus kanda toetuse taotlemise keskkonda hiljemalt viis tööpäeva enne muudatust.  Määruse muudatusega lisanduvad alused, mis annavad toetuse andjale võimaluse taotluse rahuldamata jätmiseks ning toetuse suuruse muutmiseks, kuid ei kohusta selleks – toetuse andja teeb kaalutlusotsuse vastavalt konkreetsele olukorrale.Toetuse andjal on edaspidi õigus jätta taotlus rahuldatama, kui selle menetlemist on proovitud mõjutada pettuse, ähvarduse või muul õigusvastasel viisil, taotleja ei ole nõus taotluse osalise rahuldamisega, ei võimalda taotluse nõuetele vastavust kontrollida või kui taotleja organisatsiooni juhtorgani liige on isik, kes on või on olnud juhtorgani liige organisatsioonis, kellele on eelmiseks kalendriaastaks määratud toetust käesolevas määruses sätestatud nõuete rikkumise tõttu korduvalt vähendatud. Samuti lisandub uus toetuse suuruse muutmise alus – kui toetuse andja tuvastab, et toetuse saaja on taotlusel teadlikult esitanud valeandmeid, on toetuse andjal õigus toetuse suurust vähendada tegelikkusele mittevastavate andmete ulatuses kogu toetusperioodi eest.   Uue redaktsiooni kohaselt on toetuse andjal õigus viivitada kvartaalse väljamakse tegemisega, kui taotleja ei ole kandnud treenerite töölepinguid töötamise registrisse või õigeaegselt Eesti Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsioone esitanud.   Lisaks tehti veel mitmeid tehnilisi muudatusi, mis aitavad kaasa määruse eesmärgi täitmisele. Täpsustati, et määruse alusel toetatakse lähiõppe tunde, mitte virtuaaltunde. Kultuuriministri määruse „Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuse määramise tingimused ja kord“ alusel ei saanud maksta toetust treeneri tööjõukulu toetusmeetmest toetust saava treeneri töötasu maksmiseks – analoogne säte on nüüd toodud ka määrusesse. Lisaks täpsustati, milliseid andmeid kontrollitakse taotluste esitamisel ja mida taotluse nõuetele vastavuse kontrolli raames.  Seletuskirja ja eelnõuga on võimalik tutuvuda:https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/59618bc7-0638-4c23-a6c4-64ad0fe30724#awgrZfcx Sõjakooli 10, 11316 Tallinn Jane Kalda jane@spordiinfo.ee
Toimumine
01.11.2023
20.11.2023
Sõjakooli 10, 11316 Tallinn
Info
Jane Kalda
jane@spordiinfo.ee
600 6501
Korraldaja(d)


Treeneri tööjõukulu toetuse taotlemine 2024. aastaks algab 1. novembril 2023!

Jõustumas on kultuuriministri määruse „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord“ muudatused.  

Võimalike taotlejate jaoks on suurim muutus taotlusperioodi aeg – edaspidi saab taotlusi esitada, 1. novembrist 20. novembrini. Sellega seoses muutub ka tähtaeg, mis ajaks spordiklubi, spordikool või spordialaliit peab olema kantud Eesti Spordiregistrisse või Eesti Hariduse Infosüsteemi. Nüüdsest, k. a 2024. aasta taotluste puhul, on selleks tähtajaks 20. mai. 

Uus redaktsioon reguleerib toetuse kasutamise töövõimetusperioodil. Samuti luuakse jalgpallis, jäähokis, korvpallis, käsipallis, maahokis, ragbis, saalihokis ja võrkpallis võimalus meisterlikkuse rühma arvata ka meistriliiga klubide mängijaid. Ühtlasi, kui taotluses esitatud treeningrühmade tunniplaan on ajutiselt muutunud seoses treeneri puhkuse, võistlustel või treeninglaagris viibimise tõttu, tuleb vastav märkus kanda toetuse taotlemise keskkonda hiljemalt viis tööpäeva enne muudatust. 

Määruse muudatusega lisanduvad alused, mis annavad toetuse andjale võimaluse taotluse rahuldamata jätmiseks ning toetuse suuruse muutmiseks, kuid ei kohusta selleks – toetuse andja teeb kaalutlusotsuse vastavalt konkreetsele olukorrale.Toetuse andjal on edaspidi õigus jätta taotlus rahuldatama, kui selle menetlemist on proovitud mõjutada pettuse, ähvarduse või muul õigusvastasel viisil, taotleja ei ole nõus taotluse osalise rahuldamisega, ei võimalda taotluse nõuetele vastavust kontrollida või kui taotleja organisatsiooni juhtorgani liige on isik, kes on või on olnud juhtorgani liige organisatsioonis, kellele on eelmiseks kalendriaastaks määratud toetust käesolevas määruses sätestatud nõuete rikkumise tõttu korduvalt vähendatud. Samuti lisandub uus toetuse suuruse muutmise alus – kui toetuse andja tuvastab, et toetuse saaja on taotlusel teadlikult esitanud valeandmeid, on toetuse andjal õigus toetuse suurust vähendada tegelikkusele mittevastavate andmete ulatuses kogu toetusperioodi eest.  

Uue redaktsiooni kohaselt on toetuse andjal õigus viivitada kvartaalse väljamakse tegemisega, kui taotleja ei ole kandnud treenerite töölepinguid töötamise registrisse või õigeaegselt Eesti Maksu- ja Tolliametile maksudeklaratsioone esitanud.  

Lisaks tehti veel mitmeid tehnilisi muudatusi, mis aitavad kaasa määruse eesmärgi täitmisele. Täpsustati, et määruse alusel toetatakse lähiõppe tunde, mitte virtuaaltunde. Kultuuriministri määruse „Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuse määramise tingimused ja kord“ alusel ei saanud maksta toetust treeneri tööjõukulu toetusmeetmest toetust saava treeneri töötasu maksmiseks – analoogne säte on nüüd toodud ka määrusesse. Lisaks täpsustati, milliseid andmeid kontrollitakse taotluste esitamisel ja mida taotluse nõuetele vastavuse kontrolli raames. 

Seletuskirja ja eelnõuga on võimalik tutuvuda:
https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/59618bc7-0638-4c23-a6c4-64ad0fe30724#awgrZfcx