Toimumine: 31.03.2021

Euroopa Komisjon on välja kuulutanud ERASMUS+ 2021 aasta projektikonkursi.  Seoses Euroopa Liidu uue 2021 - 2027 eelarveperspektiiviga on programmi oluliselt muudetud ja alljärgnevalt lühike kokkuvõte sporti puudutavatest muudatustest:

Koostööpartnerluse projektid

Spordi koostööpartnerluse projektid ei ole enam juhendis eraldi peatükis välja toodud vaid sport on üks valdkond teiste hulgas. Programmijuhendis leiate need peatükist KEY ACTION 2: COOPERATION AMONG ORGANISATIONS AND INSTITUTIONS lk 164-192. Juhendi sisukorras olevad peatükid on tekstiga lingitud ja jõuate sinna hõlpsalt ka klikkides sisukorras vastaval pealkirjal.

Suuremamahulisted koostööpartnerluse projektid

Minimaalne nõutavate partnerite arv võrreldes eelmise perioodiga on langetatud 5-lt - 3-le. Uuena on projektid jaotatud kolme kategooriasse vastavalt taotletava toetuse määradele 120 000 EUR, 250 000 EUR ja 400 000 EUR. Vastavalt toetuse määrale erinevad ka veidi nõuded.

Koostööpartnerluse väikeprojektid

Minimaalne nõutavate partnerite arv langenud 3-lt 2-le. Projektid on jagatud kahte kategooriasse 30 000 EUR ja 60 000 EUR. Nõuded taaskord on detailides veidi erinevad.

Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

Ei ole jaotust Euroopa spordinädalaga seotud ja mitte seotud projektide vahel. Projektid on vastavalt ulatusele jaotatud kolme tüüpi maksimaalsete toetusmääradega 200 000 EUR, 300 000 EUR ja 450 000 EUR. Vastavalt toetusmääradele muutuvad ka nõuded. Uuena on nüüd ka spordiürituste projektid samuti ühikupõhise toetusmehhanismiga. Mõistagi ei toetata jätkuvalt tavapäraseid kalendriüritusi. Detailselt saab lugeda programmijuhendist NOT-FOR-PROFIT EUROPEAN SPORT EVENTS lk 253-257.

Lühikokkuvõte sporti puudutavatest meetmetest on leitav: https://spordiinfo.ee/ERASMUS-sport-2021 .

Algallikad komisjoni ERASMUS+ lehel: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
Mõlemalt lehelt on allaletav ka programmijuhend:
2021 Erasmus+ Annual Work Programme 
2021 Erasmus+ Call for Proposals

Spordiprojektide esitamise tähtaeg on 20. mai 2021.a. Spordiprojekte menetlev asutus (EACEA) avab e- keskkonna taotlemiseks 14. aprillil 2021.a


Lisaküsimuste korral, palun kirjutage: priit@spordiinfo.ee