Toimumine: 21.12.2021

COVID-19 haigust põhjustava viiruse levik ja kehtestatud piirangud on mõjutanud aastatel 2020-2021 oluliselt ka spordi- ja liikumisharrastuse sektorit.

Olukord oleks võinud areneda oluliselt hullemaks, kui riigi keskvalitsus ei oleks rakendanud kiireid ja mõjusaid toetusmeetmeid. Rõõmustavalt aktiivsed asjakohase abi taotlemisel on olnud erinevad spordiorganisatsioonid ja spordiobjektide valdajad.

Viirusekriisi mõjude leevendamiseks on liikumisharrastust ja sporti korraldavad ühendused ning asutused saanud kokku abi 32 152 595 eurot, sellest 12 462 873 eurot 2020. aastal ja 19 689 722 eurot 2021. aastal.

Kokku on abi saanud 881 organisatsiooni ja asutust, suurimad abisaajad on olnud:
OÜ Kalevi Veekeskus 850 707, My Fitness AS 791 782, Spordiklubi Nord 554 930, Tehvandi Spordikeskus 530 478, Eesti Jalgpalli Liit 516 339, Audentese Spordiklubi 443 603, MTÜ Sportlik Eesti 484 055 ja Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi 443 043 euroga.

Toetuskanaleid on olnud mitmeid. Lihtsustatud kokkuvõte spordini jõudnust toetuse andjate kaupa:

Aasta /€

*KUL toetused

*HTM toetused

*TK toetused

*EAS/RTK toetused

TOETUSED  KOKKU

2020. a 

3 142 300 

4 451 568 

4 472 845 

396 160 

12 462 873 

2021. a 

4 810 954 

8 335 954 

5 620 020 

922 793 

19 689 722 

KOKKU 

7 953 254 

12 787 522 

10 092 865 

1 318 953 

32 152 595 

*KUL = Kultuuriministeerium
*HTM = Haridus- ja Teadusministeerium
*TK = Töötukassa
*EAS/RTK = Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Riigi Tugiteenuste Keskus

Abisaajate organisatsioonilise vormi põhjal on toetuste jagunemine selline:

Aasta/€

Spordi-
klubid

Spordi-koolid

Spordiala-liidud

Spordi-ühendused (EOK liikm)

Maakonna-liidud

EOK

Spordiobjekti valdajad

Ei kajastu 
ESR-s

TOETUSED
KOKKU

2020. a 

8 813 932 

307 876 

1 163 653 

31 823 

7 787 

300 000 

1 428 662 

409 140 

12 462 873 

2021. a 

14 223 017 

1 081 317 

865 727 

196 612 

10 788 

100 000 

3 019 403 

192 859 

19 689 722 

KOKKU 

23 036 949 

1 389 193 

2 029 380 

228 435 

18 575 

400 000 

4 448 065 

601 999 

32 152 595 

71,65% 

4,32% 

6,31% 

0,71% 

0,06% 

1,24% 

13,83% 

1,87% 

100% 


Nende toetusnumbrite põhjal tundub, et spordiorganisatsioonid on läbinud senise kriisiperioodi väheste kadudega ja on jätkusuutlikud oma tegevustes.

Täpsem ja liigendatud tabel eraldatud toetustest LISATUD

Head tutvumist ja püsige terved!

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus