Toimumine: 08.09.2022

08.-10. septembril toimub Tartus konverents "Teadus, sport ja meditsiin XI".  Rohkem kui kahe aastakümnese traditsiooniga üritus on teadmiste vahetamise ja kohtumispaigaks sporditeadlastele ning spordi, kehalise kasvatuse, liikumisharrastuse, spordimeditsiini ja -füsioteraapia alade spetsialistidele.

Konverentsil on arvukalt ettekandeid nii Eesti kui enam kui kümne muu riigi esindajatelt. Tuues esile külalisesinejatest vaid mõned:

Ronald J. Maughan on Inglismaa St Andrews'i Ülikooli külalisprofessor, varem pikemat aega Aberdeeni ja Loughborough ülikoolide professor. Ta on maailma juhtivaid sporditoitumise spetsialiste ja Rahvusvahelise Olümpiakomitee meditsiinikomisjoni sporditoitumise töörühma juht. Konverentsil annab ta oma pikemas ettekandes tervikliku ülevaate toidu ja toitumisstrateegiate tähtsusest saavutusspordis. Tema teise päeva ettekande teema on toidulisandid ja nende kasutamise põhimõtted  sporditoitumise kontekstis.

Kerry Stephen Seiler, Norra Agder’i Ülikooli professor, endine sama ülikooli tervise- ja sporditeaduste teaduskonna dekaan keskendub oma pikemas ettekandes vastupidavustreeningule, selgitades tõenduspõhise lähenemise olulisust ja võimalusi eliitklassi sportlaste ettevalmistamises. Teises ettekandes vaatleb ta sporditeaduste rakendusi tippsortlaste ettevalmistuse protsessis laiemas vaates, tuginedes oma aastatepikkusele kogemusele Norra Olümpiakomitee ja maa mitme spordiala koondiste nõustajana ning Norra Olympiatoppen’i ühe teadusliku alustalana.        

Vaata kõiki esinejaid ja teemasid https://science-sport-medicine2022.ee/et/programm/

Konverentsi töökeelteks on eesti ja inglise keel. Teemad on programmis vastavalt töökeelele.

Kuni 24.08.2022 saab registreeruda soodushinnaga 150 eurot kogu programmi kohta või 50 eurot päev. Vaata hindu hilisemal registreerimisel ja kohapeal tasudes

Täiendkoolituse tunnisuse soovi saab ära märkida registreerimisvormil.

Konverentsile registreerimine https://science-sport-medicine2022.publicon.ee/attend/register-here/