Toimumine: 12.10.2023

Treeneri tööjõukulu toetuse määramise otsus IV kvartali kohta tehti 12. oktoobril 2023. aastal.

Treeneri tööjõukulu toetuse taotlemisel, arvestamisel ja määramisel on aluseks Kultuuriministri määrus nr 9  26. novembrist 2014.a

Spordikoolituse ja - Teabe SA juhataja korraldusega toetuse eraldamise kohta saab tutvuda siin