Toimumine: 25.03.2024

Erasmus+V4V projekti lõpptulem - interaktiivne veebipõhine tööriist. 

Pärast kolm aastat kestnud intensiivset rahvusvahelist teadus- ja arendustegevust on Erasmus+ V4V projekti partneritel valminud lõpptulem - interaktiivne veebpõhine tööriist.

Selle eesmärk on parandada spordiorganisatsioonidel spordivabatahtlike värbamist, juhtimist, hoidmist ja koolitamist ning aidata spordivabatahtlikke oma oskusi ja teadmisi hinnata.

 Loodud on kaks veebipõhist tööriista:

1.Spordiorganisatsioonidele:

TASUTA praktiline tööriistakomplekt  vabatahtliku tööjõu värbamiseks, juhtimiseks , koolitamiseks ja hoidmiseks;


2.Spordivaldkonna vabatahtlikele:

TASUTA enesehindamise tööriist spordivaldkonna vabatahtlikele, vabatahtliku töö käigus omandatud oskuste ja teadmiste hindamiseks.

Kogu veebipõhise protsessi läbitegemine võtab aega 30 minutit.

Seda on lihtne kasutada, see on interaktiivne ja võimaldab kasutajal vabatahtliku karjääri edenedes ikka ja jälle tagasi pöörduda ja oma oskuste ja teadmiste profiili luua.

 Vaata lähemalt: https://www.v4v-sport.eu/tools/   

Tutvu ka spordivaldkonnas tegutsevate vabatahtlike oskuste uuringu lõpptulemustega:   https://www.eose.org/wp-content/uploads/2023/10/V4V_REV11.pdf

Antud uuringu tulemused on koondatud põhjalikku aruandesse, mis annab ülevaate Euroopa spordivaldkonnas tegutsevate vabatahtlike tegevusest,  võimalustest ja väljakutsetest.