Maksu- ja Tolliamet kinnitas tulumaksusoodustustega MTÜ/SA nimekirja seisuga 01.05.2024.a.

Nimekirja on arvatud kokku 1953 mittetulundusühingut ja 225 sihtasutust, neist spordiorganisatsioone vastavalt MTÜ – 651, SA – 11.
Osakaal: 651 klubi, ühendust ja liitu kokku 1953-st nimekirja kantud MTÜ-st on 33,33 %,
11 spordiga seonduvat sihtasutust kokku 225-st nimekirja kantud SA-st on 4,89 %

2019.a. teisest poolaastast toimuvad muutused jooksvalt:
Tulumaksuseadus § 11.  Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekiri
(9) Nimekirja kandmise või sealt kustutamise taotlus esitatakse Maksu- ja Tolliametile. Maksu- ja Tolliamet teeb ühingule teatavaks otsuse nimekirja kandmise, kandmata jätmise või sealt kustutamise kohta 30 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates. Ühing kantakse nimekirja või kustutatakse nimekirjast otsuse tegemisele järgneva kalendrikuu 1. kuupäeval.

Nimekirjast kustutamise põhjusteks on jätkuvalt: korduvad deklaratsioonide (INF 9) ja majandusaasta aruannete esitamata jätmised/olulise hilinemisega esitamised ning tegevuse sisuline lõpetamine.

Kuulumine tulumaksusoodustustega MTÜ-de ja SA-de nimekirja EOK liikmete kaupa seisuga 01.05.2024
Vaata ka Maksu- ja Tolliameti koondtabelit seisuga 01.05.2024.a.
Tabel, kus seisuga 01.05.2024 täielik TMIN nimekirja kuuluvate MTÜ/SA loetelu, sh spordiorganisatsioonid.

Seisuga  01.05.2024  lisati nimekirja  kaks spordiorganisatsiooni:
Kose Korvpalliklubi, 80613544, Harju maakond, Kose alevi
MTÜ TulevikuTähed, 80594114, Võru maakond, Võru linn

Seisuga  01.05.2024 ei arvatud nimekirjast välja ühtegi spordiorganisatsiooni:

Taotlusi nimekirja kandmiseks saab alates 01.07.2019 esitada Maksu- ja Tolliametile jooksvalt. Loe lähemalt

Mis on tulumaksusoodustustega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekiri ja kuidas sinna kandideerida.

Eesti seadusandja on loonud meie õigusruumis maksusoodustused kaht tüüpi eraõiguslikele juriidilistele isikutele, nimelt mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.
Soodustusi ei anta kõigile, vaid neile organisatsioonidele, kes tegutsevad heategevuslikult ja avalikes huvides, kes on seda taotlenud ning kelle põhi­dokumendid (asutamisleping, põhikiri) ning tegevus vastavad Tulumaksuseaduse § 11. sätestatule.

Vaata asjakohast teavet Maksu- ja Tolliameti kodulehelt

Miks peaks kuuluma nimekirja?

Esiteks on see riigi keskvõimu poolt antud usalduskrediit, kinnitus, et organisatsioon tegutseb avalikes huvides ja heategevuslikel eesmärkidel. Et organisatsioon ei tegutse ainult liikmete või asutajate huvides, vaid sellest tegevusest on kasu laiemale isikute ringile, see tegevus on oluline kohalikus, regionaalses või üleriigilises arengus, selle tegevuse kaudu kujundatakse positiivseid väärtushinnanguid.

Teiseks on nimekirja kuulumine kasulik majanduslikult, sellele organisatsioonile või sellele organiatsioonile annetajale tagatakse maksusoodustused. Loe millised ja kuidas